Jump to content

Мафия 23 - Правила и Роли


neshev

Recommended Posts

Правила

 

Обърнете се към тези две теми:

 

 

 

Няколко уточнения.

 

Както във всички сезони, но най вече в този, комуникацията с водещия е конфиденциална. Забранено е да копирате ЛС-тата, но също така е забранено да споделяте и дискутирате кога са ви пратени и какви роли са в били предложени. Това се прави единствено с цел да се осигури интегритета на играта, която се базира на това, което се пише в самите теми, а не на техническата част.

 

Въпреки това, имате поле да блъфирате която роля искате, както и да спекулирате каква роля са избрали останалите. Разчитам на добрата преценка на играчите, но все пак, ако имате някакви идеи, които могат да се считат за проблематични спрямо тези ограничения, може да пишете сега или ЛС в хода на сезона, и ще отговоря дали това е според правилата, и концепцията на сезона.

 

Отново ще обърна внимание на това, че елиминирате играчи нямат право да коментират сезона с останалите играчи и най-вече да дават репутация на останалите играчи, защото това може да повлияе на сезона.

 

Веднъж свърши ли гласуването, считайте че играта е започнала, което значи, че нямате право да комуникирате с останалите до края на сезона и да дискутирате с тях играта, с изключение на упоменатите канали за това. 

 

Формат:

 

Участници: 17

Фракции: 
Мирни Граждани и Мафиоти


Фази: Дневна (24 часа)/Нощна (23 часа активна + 1час буфер)*

 

Записване: 28.03.2023 - 20:00 часа до събиране на нужната бройка, но с краен срок 02.04.2023 вечерта.

 

Драфт: След като се запишат нужните участници или в краен случай ще започне на 03.04.2023.

 

Старт: 08.04.2023 - 22:00 часа.


*Мафията има до 21:00 часа да излъчи елиминация. Специалните роли имат до 21:00 да ги използват.

 

Когато пусна темата за записване вие ще изтеглите и номера си под драфта. Понеже редът се запазва, без значение колко са играчите в сезона, няма да има отделна тема за теглене на номера. 

 

След като приключи записването, ще започне Драфта, като всеки играч ще получи ЛС. Моля всеки играч да е максимално бърз в избора си, за да не се проточват нещата излишно. Ако играч не отговори на моето ЛС до 24 часа след като съм го пратил, той ще загуби реда си отива на опашката. Запазвам си правото да променя стартовата дата, ако нещата се проточат излишно, но сезонът няма да стартира преди 08.04.

 

Всяка дневна фаза ще е в отделна тема.

 

Мафиотите ще разберат съотборниците си и ролите им непосредствено преди началото на сезона. След края на Ден 1 ще бъде отворен общ чат на ЛС за мафиотската фракция.

 

Всеки играч ще получи официално ЛС преди началото на сезона, където ще му бъде съобщена ролята, въпреки че повечето играчи ще я знаят предварително, чрез избора си. В това ЛС, специалните роли ще правят своя избор през нощните фази.

 

При елиминация ще се изписва единствено дали даден играч е Мирен Гражданин или Мафиот, както и дали е Врачка, ако не се е присъедини към отбора си. 

 

За елиминация през дневната фаза е нужно мнозинство. Гласуването става с bold (удебеляване), но могат да бъдат зачетени гласове, които не отговорят на този критерии, стига да е ясно упоменато, че гласуват. Ако не съм зачел нечий глас, гласувайте отново или пишете в темата. Темата ще се заключва автоматично в 22:00, всички постове след това ще бъдат анулирани и изтрити, но това касае само МОДОВЕТЕ и нагоре. :D 

 

Гражданите печелят, когато елиминират всички мафиоти. Мафиотите печелят, когато броят им се изравни с този на Гражданите.

 

Роли (Прочетете ги внимателно, защото има някои промени):

 

Кръстник - Не може да бъде елиминиран през дневната фаза, освен ако не е единственият Мафиот останал в играта.

 

Блокировач - През всяка нощна фаза, може да блокира един играч.

 

= Не може да посочи един и същи играч повече от веднъж.

= Може да посочи играч, който ще бъде елиминиран от Мафията в същата нощна фаза.
= Има право на 3 блокирания на игра.

 

ТъмничарПрез всяка нощна фаза, може да посочи един играч, който да бъде пратен в Тъмницата. Този играч ще бъде блокиран, но няма да може да бъде елиминиран.

 

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Не може да посочи себе си.

 

Шпионин - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да разбере дали той е използвал тайната си роля и върху кого. Може да използва умението си върху вече елиминиран играч и да разбере пълната му роля.

 

= Шпионинът ще получи положителен отговор от мен, само ако таргетираният играч си използва ролята върху друг играч. Ако избере да не използва ролята си, има пасивна роля или няма роля, ще получи еднакъв отговор "<Името на играча> не използва специалната си роля през тази нощна фаза.

= Ако избере да използва умението върху вече елиминиран играч, той трябва да бъде елиминиран официално от играта, което значи, че няма да може да го ползва върху играч, който Мафията планира да елиминира в същата нощ или върху играч, който смята, че ще бъде елиминиран на по-късен етап.

 

Кингпин - Не може да бъде елиминиран през нощната фаза.

 

Мафиот - Базисна роля, която няма специално умение, но дели нощен чат с останалите Мафиоти.

 

Шериф - През определени нощни фази, може да посочи един или повече играчи и да разбере дали са Мирен Гражданин или Мафиот.

 

= Шерифът ще има общо 3 проверки за сезона.

= Графикът на проверките ще е следният:


Нощ 1: Няма проверки

Нощ 2: Може да провери един играч

Нощ 3: Може да провери двама играчи

 

= Няма правото да избегне проверки, ако не посочи играчи в Нощ 2 и 3, ще загуби проверката си за тази нощ.

= Ако бъде блокиран в Нощ 3, ще загуби и двете проверки.

 

Неаполитанец - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да разбере дали е Мирен Гражданин без роля.

 

Скатавка - През всяка нощна фаза, има правото да се скрие зад друг играч. Ако посочи Мафиот/Врачка, Скатавката автоматично ще бъде елиминирана. Ако посочи Мирен Гражданин, Скатавката ще бъде имунизирана срещу всяко нощно действие. Ако посоченият от нея Мирен Гражданин е елиминиран в нощната фаза, Скатавката също ще бъде елиминирана.

 

= Както всички нощни роли, умението е избираемо.

= Ако има повече от двама елиминирани в една нощ, няма да се съобщава коя елиминация е на мафията и коя е в следствие на друга роля.

= Скатавката, ако се скрие успешно, е имунизирана срещу всички нощни действия, което значи, че тя не може да бъде спасена, не може да бъде отклонена или проверена.

= Ако Шериф провери скрила се Скатавка, ще му изпише, че е бил блокиран.

= Ако посочи Мафиот/Врачка, Скатавката ще бъде автоматично елиминирана.

= Ако посочи Мирен Гражданин, Скатавката ще бъде елиминирана единствено, ако посоченият от нея гражданин е елиминиран в същата нощ.

 

Детектив - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да разбере дали той е използвал тайната си роля и върху кого. Може да използва умението си върху вече елиминиран играч и да разбере пълната му роля.

 

= Детективът ще получи положителен отговор от мен, само ако таргетираният играч си използва ролята върху друг играч. Ако избере да не използва ролята си, има пасивна роля или няма роля, ще получи еднакъв отговор "<Името на играча> не използва специалната си роля през тази нощна фаза.

= Ако избере да използва умението върху вече елиминиран играч, той трябва да бъде елиминиран официално от играта, което значи, че няма да може да го ползва върху играч, който смята, че Мафията планира да елиминира в същата нощ или върху играч, който смята, че ще бъде елиминиран на по-късен етап.

 

Доктор - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч, който да бъде спасен от елиминация.

 

= Не може да посочи един и същи играч повече от веднъж в хода на сезона.
= Може да посочи себе си.

 

ТъмничарПрез всяка нощна фаза, може да посочи един играч, който да бъде пратен в Тъмницата. Този играч ще бъде блокиран, но няма да може да бъде елиминиран.

 

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Не може да посочи себе си.

 

Съсед - Може да посочи един играч, с който да си комуникира през нощните фази.

 

= Комуникацията ще става само и единствено на ЛС в стартирано от водещия съобщение.

= Ролята е гражданска, тъй че този, който я избере в Драфта ще е Мирен Гражданин.

= С избирането на ролята трябва да ми посочи един играч, с който иска да си комуникира през нощта от записаните играчи. Което значи, че може да избере както Мирен Гражданин, така и Мафиот.

= Избраният от него играч няма официално да знае, че е избран до началото на Нощ 1, където ще му бъде съобщено, когато е добавен в чата.

= Ролята не може да бъде блокирана. Двамата играчи ще могат да си пишат, докато един от двамата не бъде елиминиран.

 

Ловец - Ако бъде елиминиран през нощната фаза, Ловецът може да елиминира един играч.

 

Ренегат - Веднъж на игра, през нощната фаза, може да елиминиран един играч.

 

VIP - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да го направи свой Бодигард. Ако VIP-ът бъде елиминиран през нощната фаза, посоченият от нея Бодигард ще бъде елиминиран вместо него. Ако Бодигард бъде елиминиран, VIP-ът няма да може да ползва умението си повече.

 

= Ако VIP-ът бъде посочен за елиминация от Мафиотите, но в същото време спасен, той ще бъде спасен, но ще загуби възможността да използва умението си отново.

= Ако Мафиотите посочат VIP-ът за елиминация, но посоченият от него Бодигард е спасен Доктор/Тъмничар, ще има нулева нощ, но VIP-ът губи умението си.

 

Латерна - Ако бъде елиминирана през нощната фаза, Латерната има право на последни думи, които ще бъдат предадени от Водещия в началото на следващата дневна фаза.
 

Принц - Не може да бъде елиминиран през дневната фаза.

 

Мирен Гражданин - Базисна роля, която няма специални умения, но може да пише в дневните фази и да гласува за елиминация.

 

Врачка - Мафиот, който започва като неутрален играч, като целта му е да открие останалите мафиоти, да се присъедини към тях и да спечели играта заедно с тях.

 

= През всяка нощна фаза, може да провери дали даден играч е Мирен Гражданин или Мафиот. Врачката не може да бъде блокирана и винаги ще получи отговор.
= Играта на Врачката протича в два етапа:

 

Етап 1: Врачката започва като неутрален играч. Тя няма да е част от мафиотския чат, няма да знае идентичността на останалите мафиоти, както и останалите мафиоти няма да знаят нейната идентичност и дали въобще присъства в сезона. Ако Врачката бъде елиминирана през която и да е фаза (дневна/нощна), ще изпише, че играчът е бил Врачка.

 

Етап 2: Ако Врачката успее да разкрие идентичността на всички активни мафиоти, тя ще присъедини официално към мафиотския отбор, ще бъде добавена към мафиотския чат и ще може да определи, заедно с останалите мафиоти, кой да бъде елиминиран. Ако Врачката бъде елиминирана на този етап, ще изпише, че играчът е бил Мафиот.

 

= Врачката печели играта единствено, ако се присъедини към мафиотския отбор и спечели заедно с него.

= Врачката става пълноправен член на мафиотския отбор в момента, в който познае успешно всички Мафиоти. Присъединяването на Врачката в Мафиотския чат ще се случи в следващата нощна фаза.
= Ако Шериф провери Врачка, без значение в коя от двете фази, ще му бъде върнато, че този играч е Mафиот, но разкритието на ролята ще става спрямо фазата на игра. Ако Врачката е елиминирана през Етап 1, ще изпише, че играчът е бил Врачка, а ако е през Етап 2, ще изпише, че е Мафиот. Тоест, Шерифът ще знае единствено при проверка, че Врачката не е от фракцията на Мирните.

= Врачката стартира играта с бронежилетка. Веднъж в играта, Врачката може да избере да използва тази бронежилетка, с което да се спаси от евентуална нощна елиминация. Това трябва да се случи преди края на нощната фаза.

 

Тайна Роля  

 

= Тази роля ще бъде предложена поне веднъж в хода на сезона. Притежателят и няма да знае какво избира непосредствено преди началото на сезона.

 

Приоритет на ролите:

 

Врачка/Скатавка

Блокировач/Тъмничар (блокиране)

Доктор/Бронежилетка на Врачката/Тъмничар(спасяване на играч от елиминация)

VIP

Елиминация на Мафиотската Фракция

Ловец/Ренегат

Шериф/Неаполитанец/Шпионин/Детектив/Латерна

 

Това ще рече, че единствените роли, които не могат да бъдат блокирани през нощната фаза са Врачката и Скатавката. Кингпинът е пасивна роля, което значи, че не може да бъде блокиран по презумпция.

 

Блокировачът и Тъмничарят могат да блокират всички останали роли в играта. Ако се посочат взаимно, двете роли се неутрализират. Докторът и Тъмничарят, ако не са блокирани, могат да спасят всички играчи от елиминация, без значение дали са от Мафиотската фракция или от Ловец/Ренегат. 

 

Ренегатът и Ловецът могат да бъдат блокирани и посочената от тях елиминация да бъде предотвратена от Доктор или Тъмничар.

 

Латерната и Ловецът са роли, които се активират в буферната фаза, тъй че е добре тези роли да са активни през нея. 

 

Шерифът и Неаполитанецът са с най-нисък приоритет и могат да бъдат блокирани или елиминирани. Ако бъдат елиминирани, те няма да получат проверка.

 

Всички предложени роли ще са от този списък с роли. Всяка специална роля може да бъде избрана само веднъж. Веднъж избрана ролята, тя ще бъде извадена от списъка с предложения, с изключение на Мирен Гражданин и Мафиот, които ще се предлагат и могат да бъдат избрани повече от веднъж. Роли могат да бъдат извадени, ако преценя, че те са ненужни спрямо нуждите и баланса на сезона.

 

Ако имате някакви въпроси или коментари, задайте ги сега, защото нямам намерение да се намесвам в хода на сезона, освен ако не става за някаква атипична ситуация, която не съм предвидил и е от голямо значение за развоя на сезона.

 

Link to comment

И после Мафия не се развивала, след като най-накрая нешев реши да включи шерифа в свой сезон, предвид липсата му в предходните му сезони като водещ. :D Разбира се, нешев си държи, че шерифът не следва да е водеща роля (както смятам и аз), но все пак се доказа, че e жизненоважна за успеха на гражданите, поради което доста любопитно го е модифицирал в компромисен вариант. Новата корекция дава широко поле за съвсем нов развой на играта и на стратегията за блъфиране. Премного ми е любопитно как ще се получат нещата с тази роля.  

"Пред моя зов смъртта не е преграда. И нека този, който ме надуе за слава да не мисли, а само за спасение."- Рогът на Валийр

 - efed.jpg.ba5d419d86c3333dd5bbbb23c3ce5b45.jpgДа живеят бъговете!

Link to comment

Благодаря Светлич, но ще коментираме тия неща след сезона. Заключ. :D 

Link to comment

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...