Jump to content

Мафия 21 (Записване, правила, роли, хайп)


The Olimpic Hero

Recommended Posts

The Olimpic Hero

The Olimpic Hero & HEIDENREICH представят Мафия 21!

 

В началото искаме да кажем, че сме подготвили страхотен сезон с интересен баланс, който се надяваме, че ще доведе до интересно развитие! Обаче всичко зависи от вас. Знаете, че какъвто и баланс да са подготвили водещите, всичко е в ръцете на играчите!

 

Трите най-важни неща през сезона са:

 

= За първи път вкарването на Скрит идол в играта, като правилата му ще научите през следващите дни. За скептиците ще кажа, че това по наше мнение ще направи играта много по-интересна и вярвам, че и други водещи ще го използват впоследствие. Вписва се перфектно в играта Мафия. Обмислили сме го и сами ще разберете колко яко нещо е този Скрит идол за Мафия.

 

= В играта ще има 1 тайна роля!

 

= Жребият за разпределението на ролите ще бъде напълно честен и ще изберем Свидетел, който да потвърди това! Това ще се случи по обичайния начин с допълнителен пост от всеки играч преди началото на сезона, за изтегляне на номер.

 

Вече можете да се записвате, търсим 17 души за играта, но ще сме доволни и на 16.

 

Правила:

Обърнете се към тази тема:

 


Неспазването им ще да доведе до незабавна елиминация. За неумишлено редактиране на мнения, ще има 2 предупреждения, а третото ще доведе до принудителна елиминация. Всеки трябва да напише поне по 1 пост през дневната фаза. Ако не успее да го направи, той ще бъде автоматично елиминиран или сменен от друг играч, ако има резерви.

 

Вече мисля, че всички са наясно с правилата, ако има нещо, което не ви е ясно, питайте.

 

Елиминираните играчи да се въздържат от това да дават репутация на активните играчи или да коментират играта.

 

Формат:

 

Участници: 16/17

Фракции: 
Мирни Граждани и Мафиоти


Фази: Дневна (24 часа)/Нощна (23 часа активна + 1час буфер)*

 

Старт: 5 февруари - 22:00 часа.


*Мафията има до 21:00 часа да излъчи елиминация. Специалните роли имат до 21:00 да ги използват.

 

Роли (Прочетете ги внимателно, защото има някои промени):

 

Кръстник - Не може да бъде елиминиран през дневната фаза, освен ако не е единственият Мафиот останал в играта.

 

Блокировач - През всяка нощна фаза, може да блокира един играч.

Spoiler

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Мафията няма право да убие и блокира един и същи човек.

 

Шпионин -  Има право през всяка нощна фаза да пита на ЛС водещия дали някой от Гражданите има специална роля.

Spoiler

- При питане ще получи само информация "Х има роля" или "Х няма роля", но няма да разбере точната роля на Гражданина, ако той има такава. Информацията ще бъде получена от него в края на съответната нощ, в която е използвал умението си.

 

- Не може да проверява играча, по който Мафията стреля в същата нощ.

 

- Ако бъде блокиран от Тъмничар, няма да разкрие нищо, но въпреки това ще изхаби една от проверките си.

 

- Допълнително умение: Може да провери и вече отпаднал играч.

 

Сътрудник - Започва играта без да знае самоличността на останалите мафиоти, но останалите мафиоти знаят неговата. През всяка нощна фаза ще получи името на един от мафиотите. Когато всичките мафиоти му бъдат разкрити, Сътрудникът официално ще се присъедини към съотборниците си и ще може да участва в решенията през нощната фаза.

Spoiler

= Ако Сътрудникът бъде елиминиран през дневната фаза, ще изпише, че е Мафиот, без значение дали официално се е присъединил към Мафията.

= Сътрудникът не може да бъде блокиран и той ще получава име на мафиот през всяка нощна фаза, ако все още е в играта.

= Сътрудникът ще научава имената на мафиотите на случаен принцип.

= Останалите Мафиоти ще знаят самоличността му, но няма да могат да комуникират с него през нощната фаза, докато той официално не се присъедини към отбора.

 

Заглушител - Има право през всяка нощна фаза да посочи един играч и на следващата дневна фаза гласът на този играч няма да се зачита.

Spoiler

- Може да заглуши както гражданин, така и свой съотборник мафиот, с което да заблуди допълнително Гражданите.

 

- Не може да заглушава един и същ играч за две поредни дневни фази. Също така не може да заглушава себе си.

 

- Ако в предстоящата дневна фаза оставащите граждани са само с 1 или 2 повече от живите мафиоти, не може да използва умението си.


Наемен убиец Има право 1 път през сезона да извърши допълнително убийство, отделно от основното такова на мафията през една нощна фаза. По този начин, мафията може да елиминира двама гражданина в една нощ.

Spoiler

- Ако бъде блокиран от Тъмничар, ще изхаби опита си за убийство напразно.

 

- Ако стреля по Ренегат, който пък в същата нощ стреля по него, Ренегатът оцелява, а Наемният убиец отпада.

 

Съседи  - Двама играчи, които имат правото да си пишат през нощната фаза.

Spoiler

= Шансът да са мирен-мирен и мирен-мафиот е еднакъв - 50%. Ако ролята присъства, това ще се определи на случаен принцип преди играта.

= Съседите е второстепенна роля, което значи, че е възможно съседите да имат и други роли в играта.

= Съседите могат да си пишат единствено в нощната фаза, в специален ЛС чат, по подобие на Близнаците и Мафията.

= Ако съседите са мирни граждани, те няма да знаят дали другият е мирен или мафиот. Ако единият Съсед е мафиот, той ще знае, че другият е Мирен Гражданин, но не и обратното.

= Съседите ще разберат кой е техният партньор още в началото на Ден 1, а ще бъдат събрани в общ чат в началото на Нощ 1

 

Шериф - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да разбере дали е Мирен Гражданин или Мафиот.

 

Неаполитанец - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да разбере дали е Мирен Гражданин без роля.

 

Скатавка - През всяка нощна фаза, има правото да се скрие зад друг играч. Ако посочи Мафиот/Врачка, Скатавката автоматично ще бъде елиминирана. Ако посочи Мирен Гражданин, Скатавката ще бъде имунизирана срещу всяко нощно действие. Ако посоченият от нея Мирен Гражданин е елиминиран в нощната фаза, Скатавката също ще бъде елиминирана.

Spoiler

= Както всички нощни роли, умението е избираемо.

= Ако има повече от двама елиминирани в една нощ, няма да се съобщава коя елиминация е на мафията и коя е в следствие на друга роля.

= Скатавката, ако се скрие успешно, е имунизирана срещу всички нощни действия, което значи, че тя не може да бъде спасена, не може да бъде отклонена или проверена.

= Ако Шериф провери скрила се Скатавка, ще му изпише, че е бил блокиран.

= Ако посочи Мафиот/Врачка, Скатавката ще бъде автоматично елиминирана.

= Ако посочи Мирен Гражданин, Скатавката ще бъде елиминирана единствено, ако посоченият от нея гражданин е елиминиран в същата нощ.

 

Доктор - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч, който да бъде спасен от елиминация.

Spoiler

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Може да посочи себе си.

 

Тъмничар - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч, който да бъде пратен в Тъмницата. Този играч ще бъде блокиран, но няма да може да бъде елиминиран.

Spoiler

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Не може да посочи себе си.

 

Принц - Не може да бъде елиминиран през дневната фаза.

 

Латерна - Ако бъде елиминирана през нощната фаза, Латерната има право на последни думи, които ще бъдат предаде от Водещия в началото на следващата дневна фаза.

Spoiler

= Ролята е второстепенна и е възможно да бъде комбинирана с други роли.

 

Комарджия - През всяка нощна фаза, може да се опита да познае кой ще бъде елиминиран. Ако успее, Комарджията ще може да използва шерифско, докторско или ренегатско умение, по негов избор, в следващата нощна фаза. Ако не успее, гласът на Комарджията няма да бъде зачетен през следващата дневна фаза.

Spoiler

= Ако Комарджията загуби правото си на глас и се опита да гласува, гласът му няма да бъде приет. Името му ще бъде задраскано, а гласовете няма да бъдат променени. 

= Ако има повече един елиминиран, Комарджията се счита за познал, ако името, което е посочил, фигурира в списъка. 

= Веднъж успешно познал нощната елиминация, Комарджията не може да бъде блокиран успешно през следващата нощна фаза. 

= Ако Комарджията познае кой ще бъде елиминиран, през следващата нощна фаза няма да може да се опита да познае пак, а ще може единствено да използва шерифското, докторското или ренегатското умение.

 

Близнаци - Двама граждани, които се знаят и имат правото да комуникират помежду си през нощната фаза.

Spoiler

= Това се случва в специално създаден от мен чат на ЛС.

= Близнаците ще разберат кой е техният партньор в началото на Ден 1, а ще бъдат събрани в общ чат в началото на Нощ 1.

 

Ловец - Ако бъде елиминиран през нощната фаза, Ловецът може да елиминира един играч.

Spoiler

Ловецът може да бъде блокиран.

Може да убие играч, който е предпазен от Доктор или Тъмничар.

 

Ренегат - Веднъж на игра, през нощната фаза, може да елиминиран един играч.

Spoiler

Ренегатът може да бъде блокиран.

Може да убие играч, който е предпазен от Доктор или Тъмничар.

 

VIP - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да го направи свой Бодигард. Ако VIP-ът бъде елиминиран през нощната фаза, посоченият от нея Бодигард ще бъде елиминиран вместо него. Ако Бодигард бъде елиминиран, VIP-ът няма да може да ползва умението си повече.

 

Адвокат - Мирен Гражданин. През всяка нощна фаза има право да ми пише и да посочи един играч. Ако на следващата дневна фаза посоченият играч събере нужните гласове за елиминация то той няма да бъде елиминиран.

Spoiler

- Не може да посочва един и същ играч повече от веднъж през сезона.
- Не може да посочва себе си.
- Напълно е възможно да посочи мафиот и да го спаси от елиминация през следващата дневна фаза.
- Ако посоченият играч събере нужните гласове то аз просто ще кажа, че няма елиминиран. Няма да се уточнява дали е имало намеса на Адвокат или играчът е Принц/Кръстник.


Ангел - Мирен Гражданин. Ако бъде убит от мафията през нощната фаза има право да върне в играта вече елиминиран играч в началото на идната дневна фаза.

Spoiler

- Ако бъде линчуван от гражданите през деня или убит от Ловец/Ренегат умението няма да се задейства.

- Играчът, който бъде възкресен, се завръща в играта на следващата сутрин, като обикновен мирен гражданин без роля. Ако например Шериф бъде върнат в играта то той запазва информацията, която е имал и може да я ползва, но не може да ползва умението си от там нататък.

- Ако Ангелът бъде убит през първата нощна фаза и през предходната дневна фаза не е имало елиминиран гражданин, то тогава и само тогава има право да възкреси себе си. Ако има поне един убит Гражданин, тогава Ангелът няма право да връща себе си в играта.

- Не може да бъде блокиран.

 

Детектив - Има право през всяка нощна фаза да проверява дали даден играч има специална роля и върху кого я е използвал.

Spoiler

- Детективът получава информация единствено по един от следните 4 начина:

 

1. "Х има специална роля и тази нощ я използва върху У" (Изписва се и ако играч Х бъде блокиран от Блокировач, както и при проверка на Масони участващи в общ чат).

2. "Х има специална роля, но тази нощ не я използва" (Изписва се и ако играч Х бъде блокиран от Тъмничар)

3. "Х има специална роля" (Изписва се при пасивни роли, които не могат да се употребяват върху други играчи през нощната фаза - Президент, Принц, Бодигард, жив Ловец, Кръстник, Екзекутор и Врачка, която вече е влязла в мафиотския чат) 

4. "Х няма специална роля"

 

Президент - Не може да бъде елиминиран от мафията през нощната фаза. Ако мафията стреля по него, нощната фаза просто ще приключи без елиминиран участник.

Spoiler

- Единственият вариант мафията да може да го убие през нощта, е ако броят на гражданите е само с 1 повече от този на живите мафиоти - т.е. ако мафията трябва да елиминира само него за победата.

 

- Може да бъде убит по погрешка през нощта от Ловец или Ренегат.

 

- Може да бъде елиминиран през дневната фаза по стандартния начин чрез гласуване.

 

Врачка - Мафиот, който започва като неутрален играч, като целта му е да открие останалите мафиоти, да се присъедини към тях и да спечели играта заедно с тях.

Spoiler

= През всяка нощна фаза, може да провери дали даден играч е Мирен Гражданин или Мафиот. Врачката не може да бъде блокирана и винаги ще получи отговор.


= Играта на Врачката протича в два етапа:

Етап 1: Врачката започва като неутрален играч. Тя няма да е част от мафиотския чат, няма да знае идентичността на останалите мафиоти, както и останалите мафиоти няма да знаят нейната идентичност и дали въобще присъства в сезона. Ако Врачката бъде елиминирана през която и да е фаза (дневна/нощна), ще изпише, че играчът е бил Врачка.

 

Етап 2: Ако Врачката успее да разкрие идентичността на всички активни мафиоти, тя ще присъедини официално към мафиотския отбор, ще бъде добавена към мафиотския чат и ще може да определи, заедно с останалите мафиоти, кой да бъде елиминиран. Ако Врачката бъде елиминирана на този етап, ще изпише, че играчът е бил Мафиот.

 

= Врачката печели играта единствено, ако се присъедини към мафиотския отбор и спечели заедно с него.


= Ако Шериф провери Врачка, без значение в коя от двете фази, ще му бъде върнато, че този играч е Mафиот, но разкритието на ролята ще става спрямо фазата на игра. Ако Врачката е елиминирана през Етап 1, ще изпише, че играчът е бил Врачка, а ако е през Етап 2, ще изпише, че е Мафиот. Тоест, Шерифът ще знае единствено при проверка, че Врачката не е от фракцията на Мирните.

 

Тайна Роля: ?

 

Скрит Идол - Виртуален предмет, който може да предотврати дневна елиминация.

 

= Идолът е само един в сезона и се раздава на случаен принцип преди началото му. Той може да се падне както на Мирен Гражданин, така и Мафиот. Включително и на играч, който има специална роля.

= Идолът може да бъде изигран само през дневна фаза, като крайният срок е 20:00 часа.

= Изиграването му става в самата тема, чрез болдване. Например: "Играя скрития идол за <името на играча>". 

= Идолът може да бъде игран за притежателя му, както и за всеки друг активен играч в сезона.

= Идолът може да бъде игран само веднъж. Решението е окончателно и необратимо. 

= Дали идолът наистина е бил изигран успешно, ще бъде обявено в края на деня от Водещия със следното съобщение: "За <името на играча> беше изигран Скрит Идол".

= Ако идолът е изигран успешно, играчът, върху когото е изигран, няма да може да бъде елиминиран през съответната дневна фаза. Ако все пак този играч събере нужният брой гласове, Водещият ще констатира, че ги е събрал, но не е елиминиран. Тоест ще имаме наличието на нулев ден.

=Идолът може да бъде прехвърлян през нощта на друг играч. Това става с: "Прехвърлям скрития идол на <името на играча">.

=Идолът не може да бъде прехвърлян през нощта от мафиот на друг мафиот.

=Има само един скрит идол в играта и ако е изигран или пък притежателят му отпадне с идол в джоба, предметът не може да бъде върнат повторно в сезона.

=Прехвърляне на идол не може да бъде блокирано.

=Ако играч, на когото е прехвърлен идола бъде убит, то идолът ще бъде върнат на изпращача.

=Ако играч прехвърли идола и е убит същата нощ, той успява да прехвърли идола.

Ако имате въпроси, задайте ги преди началото на играта.

 

Записани:

 

1. neshev

2. kabakov

3.LightOne

4. Jericho

5. StoneColdFaN

6. Enough*

7. OyeaH

8. Socki

9. Loop

10. Price

11. Splin

12. Jack Bauer

13. Dudley

14. MJ23

15. Radox

16. Farest

17. ЧОТУДЕ

               

Link to comment
The Olimpic Hero

В момента номерата нямат значение. Ще имат на другото записване - за роли. :D Там ще ви е късметът/каръкът.

               

Link to comment
The Olimpic Hero
41 minutes ago, OyeaH said:

Как сте, колеги?

 

Здравей, ще ме хвърлиш ли до Казиното? И ако може да не ме прекарваш през на путка си майчина и през всички светофари, ОК!?

               

Link to comment
21 minutes ago, The Olimpic Hero said:

 

Здравей, ще ме хвърлиш ли до Казиното? И ако може да не ме прекарваш през на путка си майчина и през всички светофари, ОК!?

Даже бих ти налял едно, ама...

Link to comment
The Olimpic Hero
Just now, OyeaH said:

Даже бих ти налял едно, ама...

 

Ебахти VIP таксито, а проститутка на задната седалка може ли?

               

Link to comment
Just now, The Olimpic Hero said:

 

Ебахти VIP таксито, а проститутка на задната седалка може ли?

Само ако си изгъл...изчисти после 

Link to comment
10 hours ago, Price said:

Откога ми се играе в един сезон с Ибача, в играта съм с 200. 

 

Така е, лично бях помолен да се завърна в Мафия за да има пак хайпец и да спася форумното бъдеще на тази игрица. И веднага голямо име като мен привлича хората да се запишат, нормално е. Сега, не казвам че са ми обещавали гръмки роли и идоли в замяна, ама знае ли се...

 

It's official ! Ибачът comes out if retirement, joins the 21th season of Mafia. Early reports suggest that Olimpic and REICH contacted the hall of famer in the end of last year and he signed a lucrative one-time appearance deal. Also, a non-compete clause is reportedly included in the contract preventing the returning star from appearances in seasons created by Radox. More updates to follow.

Link to comment

Бих се записал ама ме е страх да не ви осера  играта поради неактивност или неадекватност.

 

Пишете ме резерва ако някой се откаже или не достигнат хора.

Link to comment
1 minute ago, Glam4o said:

Бих се записал ама ме е страх да не ви осера  играта поради неактивност или неадекватност.

 

Пишете ме резерва ако някой се откаже или не достигнат хора.

 

Записвай се! 

 

Даже вместо "Гласувам за..." може да ползваш "Чао, гламчо". :D 

 

Link to comment
The Olimpic Hero

Наистина е добре да се записват само хора, които ще са активни.

 

2 minutes ago, Prince10 said:

И аз бих се записал...

 

ама играта е изчерпана.

 

Ако не тролиш, ще ти кажа, че не е изчерпана и няма как да бъде. Ако беше проследил последния XX сезон щеше да разбереш... Много силен сезон се получи.

               

Link to comment

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...