Jump to content

Рубрика "Теми по екзистенциални въпроси": Религия, част трета - Будизъм


The Best

Recommended Posts

Будизъм: Една религия без богове и светии или философия създадена от хора за хора?

 

Уважаеми съфорумци, време е да завърша рубриката „Теми по екзистенциални въпроси” с третата и последна част обхващаща едни от най-странните религии на този свят. Тук ще си поговорим за будизма.

 

Будизмът означава най-общо в превод ”учение за пробудените”. Негов основоположник е Буда, чието истинско име е Сидхарта Гаутама. Както се досещате по името – той е бил индиец, макар и да се смята, че е роден на територията на днешен Непал. Подобно на кришнарството, за което ви разказах подробно в предишната серия на рубриката, будизмът е най-популярен в Азия, макар последователите му да са разпръснати из цял свят. Счита се, че будистите наброяват между 350-500 милиона души в световен мащаб.

 

Изключително важни понятия за тази религия са „самсара”, „карма”, „шунята”, „нирвана” и „прераждане”. Самсара се нарича свещеният кръговрат „живот-смърт”. Според вярванията на будистите това е един безкраен(според някои будистки школи и безсмислен) цикъл, касаещ всеки човек. Будистите се опитват да прекратят Самсара чрез постигането на Нирвана.

World's Largest Buddha Statue In China Measuring 71- Meter, Reopens To  Tourists After Six Months

Най-голямата статуя на Буда се намира в Китай.

 

Противно на определени схващания, Нирвана не е понятие, което обозначава конкретно лелеяно място, където душите намират покой. Нирвана е състояние, което будистите се стремят всячески да достигнат. Макар в Европа и Северна Америка думата „нирвана” да бъде превеждана като пробуждане или просветление, тя на практика означава нещо малко по-печално в директен превод – „изгасване”, „спокойствие”. Те смятат, че основната цел на многобройните им прераждания е да постигнат съвършенство на този свят и да не им се налага да се завръщат отново на земята. С постигането на нирвана те прекъсват кръговрата самсара.

 

Кармата в будизма е сила, която определя и разпределя добрите(мъдрите) и лошите(невежите) дела, които всеки човек е сътворил по време на земния си път. За разлика от кришнарството, тук понятието „карма” има по-краткосрочно действие. Например, направеното зло или добро е твърде вероятно да ти се върне скоропостижно – още в този живот. Или, ако имаш прекалено много лоша/добра карма в предходното си попадане на земята, то е възможно тя да те следва и в следващото прераждане, но няма да окаже влияние на по-следващите ти реинкарнации, тъй като в будизма е заложена вярата, че всяко прераждане е уникално и по негово време се трупа карма.

 

Шунята или в превод на наш език – „пустотата”, е основно понятие от философията на будизма. Тя се изразява най-общо в „отсъствието на собствена природа на нещата и явленията”, или иначе казано – липсата на господар на света, божество, било то земно или космическо, което да контролира събитията на нашата планета или да се разпорежда с живущите там. Също така, според тибетския будизъм, „шунята” обозначава неделимостта на яснотата и пустотата на ума.

Buddhism in Buryatia: The Palace of Vajrasattva Buddha - Buddhistdoor Global

Така изглеждат стандартните будистки храмове по света.

 

Прераждането в будизма е разглеждано като процес, при който даден дух се завръща отново на земята в нова проекция. За разлика от кришнарството, с което будизмът има много сходства, тук идеята за един „вечен аз”, както в кришнарството(и като цяло в хиндуизма) и християнството, примерно, не присъства. Всяко едно прераждане е уникално само по себе си и се осъществява в едно от тридесет и едно нива на съществуване, обособени в пет или шест сфери, в зависимост от разбиранията на различните будистки школи.

 

Според будизма в нашия свят съществуват три вида зло: алчност, омраза и невежество. Те са първопричини за всички нещастия в живота ни. Прави впечатление, че в тази религия освен божества, липсват и демони/дяволи. Според будизма ние сме сами във вселената и злите или добрите действия, които ни заобикалят, са плод само и единствено на нашата дейност.

 

Това поражда въжделения сред религиозните експерти и подхранва твърденията на обособена група от тях, която отказва да признае будизма за религия, приравнявайки го с обикновена философия(философско течение). От друга страна обаче, именно тази особеност на тази религия продължава да ѝ печели поддръжници по цял свят и не би било изхвърляне твърдението, че във всяка държава по света има будистка общност(включително в нашата), независимо каква е нейната численост. Липсата на обособени богове и антибогове всъщност поставя будизма най-близо до атеизма като изповядвана духовна идеология, ако може да се счете, че атеизма също представлява религия(на отрицание).

Buddhist Peace Symbols

Растението Лотос се счита за един от най-популярните символи на будизма.

 

Да се върнем отново на злото в тази религия. Вече беше обяснено, че в тази религия няма богове и техни антиподи, които да насочват/изпращат добрите и лошите събития в нашия живот. Всичко зависи от нас самите и действията ни. Въпреки това, когато природни бедствия се стоварят върху някой регион и засегнат мнозина, тези явления не се приписват на всеобща лоша карма, а се смята, че са били неизбежни и е трябвало да се случат. Те изобщо не се свързват с кармата, а с шунята.

 

Има много различни притчи, в които се разказва за сблъсъка на Буда с различни изпитания по време на неговите пътешествия с духовна цел и търсене на отговорите на редица екзистенциални въпроси, каквито всеки един човек неведнъж е задавал сам на себе си по време на земния си път. Буда заявява, че в света има три вида зло: алчност, омраза и невежество, и ги дефинира кратко и ясно: Той е на мнение, че по начало не животът, властта и богатството правят от човека - роб, а неговата привързаност и стремеж към тях. Тази негова мъдрост бива перифразирана по следния начин в будизма – ако един човек се цели с цената на всичко, за да постигне дълъг живот, власт над другите хора или богатство и притежание под всякаква форма, то този човек е алчен, попаднал е в ръцете на тази нисша страст. И само удовлетворението от постигнатото в живота, колкото и малко да е то, може да избави човек от злото „алчност”.

 

По отношение на омразата, Буда има сходни разбирания с тези на Христос и Кришна. Разликата обаче е, че в будизма за насаждането на омразата в ежедневието ни сме отговорни самите ние, а не някакви духове и бесове. Вечен закон в будизма гласи: „Омразата не може да се победи чрез омраза. Само любовта може да победи омразата”. Будистите определят раздразнителността като предвестник и провокатор на омразата. Начините за справяне със злото ”омраза” са приемане на неизбежното(това, което не можем да променим), прошка за околните, които по един или друг начин са ни наранили и безрезервна любов към всеки и всичко на този свят.

image.jpeg.7da1b92829c773adda6cf247fcc96664.jpeg

Учителят Сикхарта Гаутама.

 

Невежеството също е опасно зло според разбиранията на будизма. Ако човек не се самоусъвършенства постоянно, не се стреми към обективност и мъдрост, не развива своя интелект, то той деградира и или оглупява, или полудява. Заради това се смята, че невежеството е универсално зло, от лапите на което може да се избяга само чрез себепознание и търсене на истината.

 

След като бе отделено достатъчно място за злото като дефиниция в будизма, редно е да сменим насоката. Будистите са хора, чиято религия забранява изпадането в крайности. Понятието „златна среда” е измислено от Буда и е резултат от неговите пътешествия за постигането на съвършенство. Гаутама Сидхарта е бил индийски принц, роден 6-5 век преди Христа(не се знае кога точно). Той живеел охолно и задоволявал всяка своя нужда, осъществявал всяко свое желание. Подобно на други богати принцове и крале, това го отегчавало неимоверно много. Той смятал, че в живота трябва да има и нещо друго, освен вечни пиршества и купони.

 

Така Буда се обърнал към религията и започнал да изучава религиозни писания от цял свят. Тук ще направя една вметка – мнозина кришнари смятат, че самият Буда е изповядвал кришнарството и в действителност в будизма и кришнарството има много сходства(еднакви понятия, но с различни значения – карма, дхарма, печати и разбирания за света и живота, практикуването на йога и медитация).

Why do people become monks and nuns?

Будистки монаси обикновено се обличат във виненочервени или тъмнооранжеви одежди. 

 

Това така и не се потвърждава. На практика е възможно, но нито един будистки учител не е признавал или допускал подобна версия. Кришнарството е далеч по-крайно, а будизмът се стреми към безпристрастност и скромност по време на земния път, без това непременно да значи, че праведният според будизма ще получи някаква облага за силната си воля и вяра, било то сега или в следващо прераждане. В миналата част на рубриката споменах, че кришнарите имат склонността да приписват всяко божество/централна фигура от други религии на Кришна, опитвайки се да внушат на света, че боговете са различни превъплъщения на първия и единствен бог – Кришна. Разбираемо е защо будистите отказват да вземат отношение относно твърдението, че Буда е следвал пътя на Кришна. Възможно е това да е било така, но доказването на тази теза е на практика невъзможно, а и би означавало претопяването на будизма като самостоятелна религия/религиозна философия.

 

Нека се върнем на пътя, който Буда поема, за духовното си самоусъвършенстване. Омръзвайки му да бъде богат, той зарязва семейството и двореца си, за да види как живеят обикновените хора и да търси просвещение. Години наред Буда се скитал из Индия и се приютявал под крилото на различни духовни водачи. За съжаление, само част от неговото желание се сбъднало. Живеейки като аскет, Буда осъзнал огромната разлика между богатите и бедните хора. А благодарение на духовните си учители, той усвоил успешно методи за самоконтрол на ума и тялото си. Въпреки наученото, той все още не успявал да задоволи жаждата за духовни знания.

പ്രമാണം:Mahatma-Gandhi, studio, 1931.jpg - വിക്കിപീഡിയ

Будистката общност смята "бащата на нацията" Махатма Ганди за един от патроните на религията им.

 

Неочаквано, по време на дълга медитация, той чул разговор между музиканти, които спорели помежду си. Възрастният се опитвал да обясни на младият музикант, че не е добра идея да опъва прекалено силно струните на своята китара, защото ще се скъсат и инструментът ще се превърне в негоден. Но в същото време, не трябва да ги докосва едва-едва, понеже инструментът няма да произведе желаният звук. Този разговор вдъхновил Буда и го накарал да заключи, че балансът в живота на човек всъщност е най-важното обстоятелство за удовлетвореност. За това си прояснение, съдел по себе си – той не бил щастлив като богаташ, не бил удовлетворен и като крайно беден.

The Buddha - song and lyrics by Dalai Lama | Spotify

Далай Лама - върховният водач в тибетския будизъм.

 

В днешни дни, при бума на интернет, всяка религия се разраства и достига до повече хора по света, но също така се и разклонява неимоверно много. Откриват се различни школи и секти, всяка от които твърдящи, че проповядват единствения и правилен път за човечеството. Как да различим сектантските течения в будизма от философията, която самият Буда е оставил след себе си? Има само един сигурен начин – достоверните будистки школи вярват в четирите велики печата от речите на Буда. Обобщено, Счита се, че ако следвате тези четири мъдрости, то вие сте истински будист:

1. Всички усложнения в живота са неизбежни

2. Всички силни емоции са болезнени

3. Всички земни явления са лишени от умисъл

4. Единствено Нирвана е мир и спасение от страданията

 

В заключение, будизмът е една от най-уникалните и разпространени религии в цял свят. Тя учи на житейски мъдрости, които трябва да прилагаме тук и сега, без обаче да ни дава някакви гаранции, че нещо извънредно хубаво ще бъде постигнато или получено след края на земния ни път. В България, тази религия има своите законни представители, при това в лицето на цели две регистрирани официално школи – представителите на традиционния тибетски будизъм – школата Махаяна, под името „Будистка общност в България” и тантрическата школа Карма Кагю, под името „Диамантен път на будизма”. Интересен факт е, че българските будисти си имат официални религиозни празници с решение, датиращо още от времето на управленската коалиция, начело със Сергей Станишев. Ето ги и обособените дати, ако някой се интересува:

 

25 януари – Нова година

9 май – Денят на Буда

7 юли – Денят Дхарма

8 декември – Денят Бодхи

41991749_1251206028353237_5064782240404209664_n.thumb.jpg.22ee4234492ca222fa9868447edfd72d.jpg

Сбирка на българските будисти от общността "Диамантен път на будизма".

 

Екзистенциални въпроси за обсъждане:

 

1. Какъв е Буда за вас? Бог, обикновен човек или символ на будизма/съвършенството?

2. Бил ли е Буда кришнар или той е превъплъщение на самия Кришна?

3. Будистите ли са създали йогата като вид медитация или тя е дело на хиндуизма?

4. Религия ли е будизмът или по-скоро философия? А може би и двете?

5. Бихте ли дружали с будисти? Имате ли познати будисти? Доводи за и против отношения с будисти.

6. Бихте ли станали будисти? Защо и при какви условия?

7. Какви са вашите възгледи относно будизма? Споделете това, което знаете.

  • Upvote 2
Link to comment

Пак поздравления, за пореден път много интересен епизод, добре оформен и написан. За мен този тип рубрика има потенциала за тема на годината/сериозна тема на годината или както там се води категорията в наградите. Не вярвам да ѝ се отдаде шанс да спечели, защото е твърде "сухарска" на фона на политическите теми или тези за поп културата, но все пак исках да кажа, че е много добра. Има потенциал и за много хубави дискусии, особено ако/като се нагази в християнство, ислям и юдаизъм (заради познаването им и близостта им с Европа и съответно нас, не че принизявам другите). 

 

Който ме познава по-добре във форума знае, че аз се бутам към Азия (и като туризъм, учене на езици и култури, като бизнес планове и реализации, дори в най-чисто житейски план). За мое съжаление точно индийският субконтинент е "Азията", която най-малко познавам, на точно базисно ниво, а и кришнарството, и будизмът виреят основно там. Това пък прави темите допълнително по-интересни, така че не е лошо. :D Казвайки това, от личните ми впечатления, будизмът има повече течения и видове дори от християнството и исляма, съответно е доста необятна. Надявам се ако продължиш рубриката през 2023 г. да се фокусираш повече над нея, по-навътре в различните ѝ лица, ще е интересно вярвам. Например будизмът в Корея и будизмът в Шри Ланка са доста различни при всички случаи. Отделно заговарянето за будизма отваря портите към мощните конфуцианство, даоизъм, шинтоизъм и т.н., част от които аз бих сложил в топ 5 на най-важните от политическа гледна точка религии в света, даже пред традиционния будизъм. Но които, малко или много, са повлияни от него. 

 

 1. Какъв е Буда за вас? Бог, обикновен човек или символ на будизма/съвършенството? 

За мен е философ, вероятно и реално несъществуваща фигура, която обединява група или множество мислители със сходни идеи. Но пък част от другите "буди", нали това е в крайна сметка една титла, са били реални хора. Та по-скоро този БудаТА е символ, митична фигура. 


2. Бил ли е Буда кришнар или той е превъплъщение на самия Кришна? 

Не, но може и да подхождам с неразбиране или дори с подценяване на кришнарството, признавам си. Малко гледам със скептицизъм към индийските вярвания поначало и танците около фигурки на слончета. По-добре е човек като е субективен и със стереотип да си признае в крайна сметка. Ще е интересно да прочета малко по-обобщена извадка ЗАЩО твърдят такова нещо, какви са аргументите. Барем науча нещо, принципно мразя някой като изстреля някоя стереотипна и глупашка тъпотия за нещо, което аз повече вдявам, а сега правя същото…


3. Будистите ли са създали йогата като вид медитация или тя е дело на хиндуизма? 

Тотално невеж съм по тази тема. По-добре да не гадая. Но интересен въпрос. Набързо метнах око в Уикипедия какво пише за началото и оставам с впечатление, че никой не знае. Явно е просто сбор от практики и техники, които един куп хора са правили и създавали във времето и не може да се определи? 


4. Религия ли е будизмът или по-скоро философия? А може би и двете?

Всичките религии всъщност са някаква философия, защото първоначалната им идея е да регулират начина на живот и поведението на последователите си. В този смисъл и християнството може да се каже, че е философия. Това, че в съвремието никой не следва БУКВАЛНО заветите на Исус е отдалечило нас малко от тази философска гледна точка, но в корените си, за мен всяка религия е философия. Другото, за да е религия, за мен трябва да има обединяващи фактори, които да са неоспорими. В християнството са Божите заповеди, църквата като институция (не сградите), духовните водачи (дали ще е папа или патриарх все тая, говоря за йерархията въобще), Библията и т.н. Някакви основи, върху които се базират всички последователи. Докато в азиатските религии малко липсват тези неща или поне са размити. Затова и не е така лесно да разграничиш. Поне според мен де. Опитвам се да се правя на умен и да мисля на "глас". 


5. Бихте ли дружали с будисти? Имате ли познати будисти? Доводи за и против отношения с будисти. 

Виж втория ми абзац. Заобиколен съм от различни националности от Азия в живота си в последните 3-4 години. Буквално виждам повече азиатци, отколкото европейци в половината или даже повечето месеци от годината. Един немалък процент от тях са будисти, поне на теория. Не ходят като монаси де. Такива не познавам. Но иначе да. Съвсем нормални хора. Някои са готини, някои не толкова. Не мисля, че будизмът пряко им влияе на характерите. Ще съм шашнат ако някой каже, че НЕ би дружал с "будисти" и ще ми е много интересно да прочета първо как разбира той будизма и второ защо така би се самоограничил. 


6. Бихте ли станали будисти? Защо и при какви условия? 

Не, защото не успявам информирано да видя какви са "основите" (споменатото в т. 4), над които да стъпя ако ще съм будист и второ защото просто си харесвам сегашните вярвания - т.е вярващ във върховна природна сила, но не и в някое конкретно божество и конкретна религия. Вярвам в природата и вселената, и че всичко ще бъде погълнато от черни дупки и мракът ще властва. Но чисто физичният мрак. А за метафизичното... не знам. :) 


7. Какви са вашите възгледи относно будизма? Споделете това, което знаете. 

На това горе-долу отговорих с предишните въпроси. Знам, че няма реална "основа", на която да стъпи всеки един будист по света, няма единен будизъм, будистите в Шри Ланка и в Корея живеят различно и по различни "правила", няма единен лидер (Далай Лама е спорен, отделно е политическа фигура с всички проблеми, идващи от това - особено в Китай) и т.н. 

 

Иска ми се да дам няколко дни на тази тема да набере някоя и друга дискусия/мнение и после евентуално да се разпиша за исляма както коментирах преди. Ако още си ок в заглавието да има "Рубрика "Теми по екзистенциални въпроси", с което да се навърже към досега писаните от теб части, моля драсни пак някакво потвърждение. Ако не, ще го пишем отделна рубрика тип “Опознай света с Уоли”. Грубата ми идея е моето да е в 4 или 5 части, всяка с размер горе-долу колкото твоите досега, но реално ще бъдат пускани в една обща тема през няколко дни, т.е няма да отнеме дълго време.
 

Още по-грубата ми идея пък е някой някога да разпише нещо такова за християнството и юдаизма, отделно ти да продължиш с тези по-непознатите, и в края на краищата да стане един доста интересен каталог на знания и надявам се дискусии за световните религии и култури тази рубрика. Малко форуми биха се похвалили с нещо такова, особено пък такива със супер нишова тематика като кеч. 

Link to comment

Отново благодаря на @Loop за добрия отзив. Наясно съм, че подобни теми не са написани в разпознаваемия стил за форума и това ги прави крайно непопулярни в очите на съфорумците ни. Отделно и самата тематика предразполага това заключение. Изглежда с теб сме единствените, които се интересуват. Радвам се, че отговаряш на въпросите и споделяш своите възгледи относно наболелите проблеми у всяка религия:beer:

 

Тази рубрика я правя с ясното съзнание, че няма да спечели никакви награди във форума и ще си остане слабо популярна. Ако въобще получи номинация в някоя категория, най-много ти и още един-двама да гласуват за нея:D Ако исках повече популярност и плюсчета щях да я пусна във форума БГ Наука, където се обсъждат всякакви сериозни теми(дори те си нямат подобна рубрика - отново нашият скромен форум е уникален) и щяха да ми блъскат плюсчета, титли и наградки. Не я правя за дивиденти, просто форумът ми е слабост.

 

Колкото до това защо кришнарите, а и част от теолозите експерти смятат, че будизмът заимства кришнарството: Обобщено, те проповядват едни и същи догми, основните понятия и цели са им почти еднакви(кармата, дхармата, прераждането, свещени печати и тн.). Разликата е, че Буда отхвърля съществуването на богове, включително Кришна, защото не ги е виждал с очите си. Той добавя нови понятия, които не присъстват в кришнарството - самсара и шунята, за да обясни необяснимото. Наистина има огромна вероятност Буда да е изучавал пътя на Кришна. Все пак по време на странстванията си из Индия, той е бил приютяван от различни мъдреци и гурута. Изучавал е множество ритуали, притчи, митове за различни богове и създания, философски факти.

 

В свещената за кришнарите книга Махабхарата се твърди, че Кришна е първият йогист и е дал на света този вариант за медитация(можел да седи в едно положение, без да диша и продума с години, като не стареел). В будизма йогата има централно място, почти всеки будист я практикува, за да избистри съзнанието си. Много будистки монаси дават обет за мълчание, с което доказват вярата си. Много са доводите. Има повече прилики, отколкото разлики между тези две религии, но не може да се каже с точност кой от кого е черпил идеи. Остава и въпросът кой е съществувал по-рано - Кришна или Буда? Не е ясно кога точно се е родил Буда, възможно е да е предшествал Кришна, но със сигурност няма как да е предшествал неговия аватар - Вишну. Екзистенциалните въпроси заради това са екзистенциални - никой не може да им отговори с точност и да претендира, че казва истината. Може само да сподели собственото си виждане и на какво се базира то.

 

Да отворя и една скоба за Далай Лама - носителят на тази титла е върховен глава в будизма, но това далеч не означава, че всички будистки школи и сектантски движения го следват(досущ както е ситуацията и с папата). Такава е ситуацията и с върховния гуру - Бабаджи(не всички в хиндуизма го следват, кришнарите си имат свой върховен гуру, някои други култове - Шива, Кали, също). В нашето време е тотално мазало с различните течения във всяка религия и не е никак нелогично да се заключи, че ще са необходими векове за да се постигне търпимост и приемственост вътре в самите религиозни общности, а какво остава между представителите на различните религии(които винаги дърпат към своята вяра, каквато и да е тя).

 

Някои хора не харесват будистите, защото са прекалено странни. Имат ги за нихилисти, които не умеят да се забавляват. Също така ги считат за студени хора, които рядко говорят и изразяват чувства, защото смятат подобни действия за безсмислени. Така че - да, намират се хора, които не биха другарували с будисти и не харесват представителите на тази религия. Чел съм всякакви доводи из интернет. Но лоши неща могат да се кажат за всяка религия и последователите ѝ. Аз, специално - нямам лошо отношение и не заклеймявам никого заради вярата му, макар да не разбирам сатанистите и техните практики да са за мен не просто далечни, а и леко противни(предполагам, такова е отношението на кришнарите към будзима, например - плагиати, изопачаващи светините им).

 

Да, пусни твоята част за исляма под шапката на рубриката, както говорехме. Тя ще се явява четвърта подред. Надявам се през следващата година рубриката да се завърне с нови части за други религии, но за целта трябва съфорумците да я изберат. В противен случай може да я споходи съдбата на друга интересна рубрика - "Кино атлас", която все още чака завръщането си в BWC.

  • Upvote 2
Link to comment

 Не коментирам активно тъй като имам съвсем бегли познания на тема будизъм, по-скоро за дзен-будизма тъй като в много бойни изкуства са взели принципи от там.От там ме интересува само влиянието на будизма върху принципи и догми в бойните изкуства . 

 

Вместо това  ще коментирам нещо друго. Една от любимите ми научно фантастични книги е "Господарят на светлината " на Роджър Зелазни.Препоръчвам я и на двамата , въпреки че @Loop, не чете книги от този жанр , за @The Best не си спомням. 

В нея действието се развива в бъдещето и се разказва за бунта на Сидхарта/Буда срещу Троицата/Тримурти -трима от най силните индуистки божества - Брама, Шива , Вишну . Пантеона на индийските богове , които слабо познавам бе описан страхотно. Брама е глуповат , неуверен в силите си мачо , който постоянно ибе яките путки и се изкарва ебач като Джамбазов , тъй като в предишния си живот е бил жена  и не е съвсем сигурен как да се държи като мъж, затова понякога истерясва като кифла, а другите богове му се хилят зад гърба . 

 

Яма ( Смърт ) е темерутест техничар-изобретател на смъртоносни устройства ( нещо като депресиран Iron Man )  влюбен в лудата, садистична , фригидна кучка Кали , Шива  Разрушителя е брутално, злобно копеленце, абе незабравими образи бяха.

Общо взето идеята на книгата му е че т.нар Богове са такива тъй като само те имат достъп до модерни технологии и нарочно държат човечеството в тъма и безппросветност- забраняват изобретения като печатната машина, тоалетните чинии и прочее и освен това рекетират раята да им дават дарения в храмовете за да получат шансове за по-добро прераждане.

 

Всеки бог си имаше АТРИБУТ и с него имаше някое умение точно като супер герой/суперзлодей . Агни имаше огнени очи като Циклопа, Шива имаше жезъл на унищожението и можеше да разцепва ,Яма имаше смъртоносен поглед ,освен другите му джаджи ,Кали можеше да подлудява хората и т.н...

 

Та Буда в началото е чаровен мошеник-опортюнист , даже в първите глави е предводител на банда разбойници . След като разбира че Троицата иска да го прецака и да му даде тяло на епилептик при следващото му прераждане , той повежда лична война с тях , събира армия от демони и чудовища и атакува Небесния град ( забравих му името ).  Еволюцията му от мошеник до лидер е страхотно написана, някои от проповедите му са страхотни , има една за стремежа към красота и хармония , вместо противопоставяне на добро/зло , още ги помня . 

 

Както казах една от любимите ми книги. Издадоха я БАРД още 90-те в рубриката си Избрана Световна Фантастика , и повече от половината книги ( включително моята ) бяха отпечатени дефектни -с липсваща последна глава. Само че тя завършва много красиво и аз 20 години си мислех че това е завършека на романа. Чак преди няколко години тия педеразе от БАРД издадоха романа пак като част от луксозно томче с произведения на Зелазни и там вече го имаше истинския финал.

 

Освен интересната идея с представянето на Буда като един Прометей, самият стил на Зелазни бе страхотен. Много от главите са написани в ..кххм  източен стил , все едно хроника на живота му. Абе прекрасна  книга, от тези дето и след десетилетия не са загубили качествата си. 

 

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...