Jump to content

Рубрика "Теми по екзистенциални въпроси": Религия, част първа - Сатанизъм


The Best

Recommended Posts

Сатанизъм – Религията на злото, единствената анти религия в света, или сборник от правила, които противниците на божествата следват?

 

Уважаеми съфорумци, рубриката „Теми по екзистенциални въпроси” започва с вашето любезно съдействие. Припомням, че тя беше избрана от вас в сезонната анкета за форумни инициативи. В дебюта си във форума рубриката ще се съсредоточи върху теологията и няколко специфични религии(сатанизъм, кришнарство,будизъм), чиито статут все още не е официално изяснен, и които крият множество загадки, които ще опитам с ваша помощ да изложа и анализирам, а след това да дискутирам с вас. Вашата активност в темите от рубриката и интересът към темите ще определи дали тя ще се завърне отново сред избираемите опции в идните анкети относно моите инициативи. Приятно четене!

 

Сатанизмът най-общо казано е анти религия, която отхвърля съществуването на всякакви богове, но не съсредоточава вярата си върху християнската представа за Сатана и догмите на тази религия. Подобно на всички други религии(включително кришнарството и будизма, на които ще обърна специално внимание в следващите две части на рубриката) сатанизмът има дузина разклонения – различни школи и секти. Сатанинските секти и култове са много и разнообразни, обикновено почитащи като централна фигура зло божество(Кронос, Анубис, Сет, Хела, Локи, Танатос, Молох, Бафомет, Баал, Енки, Шива, Кали, Рудра, Сехмет, Нергал, Хадес и много други) от отдавна отмрели или забравени религии/езически вярвания. Счита се, че във всяка една държава има сатанински култове/секти/школи с разнородни вярвания.

Spoiler

Статуи/Олтари/Скулптури/Изображения на горепосочените богове в хронологичен ред:

Кронос

Story of Cronus Versus Uranus in Greek Mythology

 

Анубис

Anubis Shrine - Wikipedia

 

Сет

Set, Ancient Egyptian god of chaos. Photo: Annika Langa | Ancient egypt gods, Ancient egyptian gods, Ancient egyptian

 

Хела

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0266/6194/5419/articles/Hel_1200x1200.png?v=1601803726

 

Локи

Loki Statue Norse Loki God Loki Loki Altar Norse Altar - Etsy | Wooden statues, Statue, Viking decor

 

Танатос

Thanatos – Revolución 3.0 – Noticias

 

Молох

This is a museum of my heart on Tumblr

 

Бафомет

Satanic Temple statue unveiled at the Arkansas State Capitol | KATV

 

Баал

Baal Statue (Illustration) - World History Encyclopedia

 

Енки

6.02 Enki (Nike) - Greenland Theory

 

Шива

The Tallest Shiva Statue In The World - Rediff.com India News

 

Кали

Image of Hindu goddess Kali clay sculpture-DU788941-Picxy

 

Рудра

http://2.bp.blogspot.com/_ZAD-rkpJYZY/SWmlhxf7t_I/AAAAAAAAAUU/ESHQXy9WECU/w1200-h630-p-k-no-nu/Rudrashiva.jpg

 

Сехмет

A lion-headed goddess Sekhmet Statue, Museum Cairo - Egypt

 

Нергал

Nergal god hi-res stock photography and images - Alamy

 

Хадес

Hades and Cerberus, Heraklion Archaeological Museum, Crete… | Flickr

 

 

В горепосочените примери на сатанизъм, съсредоточаващ вярата върху определено древно божество, обикновено се акцентира върху твърдението, че сегашните религии са всъщност измамна илюзия, която въпросното божество е стоварило над хората, обикновено с користна цел, но понякога с идеята да ги предпази от знания, които не са готови да осмислят. Основната идея на подобни култове е, че божеството не иска да е популярно и държи да дърпа конците в сянка. Заради това въпросните общества са от затворен тип и много трудно се разбира какви точно са вярванията и ритуалите им. Учени смятат, че подобни секти/култове имат малък брой последователи, определящи себе си като „избрани”. В подобни общности последователите са ограничен брой – десетки или стотици.

 

Тъй като е изключително трудно да се разберат подробности за тези секти/култове, освен ако сам не членуваш в тях, аз няма да ги анализирам обстойно в темата, но исках да обърна внимание на идеологическото разнообразие в сатанизма. Трите основни разклонения в сатанизма почитат три различни фигури като божества или анти божества – Сатанаил/Сатана, Луцифер и Велзевул. И именно върху тях ще акцентирам нататък в темата.

 

Първо ще се спрем на това, което сатанистите разбират и смятат, че стои зад тези имена. Кланящите се на Сатанаил/Сатана почитат първичното зло в света или иначе казано – върховния дявол, според тяхното виждане. Той е мистична и древна фигура, антипод на Бог – създателят на вселената. Според вярванията им, той се е появил едновременно с Бог по времето, когато във вселената е имало само хаос(много преди другите богове, анти богове и демони, преди Христос и Луцифер). Според някои негови последователи – той е самият хаос и неговата природа не е нито зла, нито добра, но той движи всичко според намеренията си.

 

Сатана

Символът на сатанистите

 

Други смятат, че Сатанаил е брат на Създателя(под създател и най-древен бог не е ясно точно кого се има предвид, тъй като сатанистите отричат боговете, но има теории, че става въпрос за Йехова). Има различни версии за неговата роля по време на сътворението. Различните сатанински секти го почитат по различни начини и заради разнородни причини. Например, една част от почитащите Сатанаил вярват, че той е помагал на Бог по време на сътворението на света и вселената, с цел да се създаде баланс между злото и доброто. Той е знаел, че ще му бъде отредена ролята на върховно зло в този свят и всички извършени злини ще се приписват на него, но приел ролята, която брат му е отредил за него, за да се възцари хармония. Те смятат, че без зло или добро светът не може да съществува. Те трябва да бъдат балансирани. В това вярват може би най-голяма част от съсловието на сатанистите. Счита се, че те извършват богохулни ритуали, не почитат върховенството на закона и живеят по собствени правила, като отричат общоприетите(но обясняват причините за тези си действия с религиозните си възгледи, а не с философски, какъвто е случаят с анархистите, примерно).

 

Друго тълкувание на част от сатанистите е, че всъщност Сатанаил е създал вселената, света и хората, макар че не получил разрешение от другите богове. За това си действие той бил наказан да живее като изгнаник в най-отдалечения край на вселената, създадена от него, докато зъл бог обира лаврите от неговите действия и се представя за създател, тероризирайки съществата, които Сатанаил създал. Тези хора поддържат тезата, че над света тегне проклятие и живеем зле, защото зло божество ни е впримчило в мрежа, изтъкана от лъжи. Те очакват завръщането на антибога – Сатанаил, който ще ни освободи, когато се завърне на земята и наказанието му изтече. Това е миролюбивата част от поклонниците на Сатанаил, които вярват, че той покровителства върховното добро в света.  

 

Луциферианската църква е друго голямо разклонение на поклонниците на сатанизма. Вярващите в Луцифер обикновено са анти християнски настроени. Техен най-голям враг е Исус Христос. По-голямата част от тях вярва, че Луцифер е отговорен за създаването на всички изкушения/грехове и благодарение на него животът не е скучен.

Angel of Death Statue - Etsy Hong Kong

Олтар на Луцифер

 

Но както при култа към Сатанаил/Сатана, така и тук има хора, които вярват, че Луцифер е добър паднал ангел, който ще освободи света от тиранията на боговете. Те споделят тезата, че Луцифер се застъпил за хората и не желаел те да бъдат третирани като низши същества, държани в робство и заточени на малка далечна планета. Заради това, че се възпротивил на божествения план той бил понижен и изпратен на земята, за да живее със съществата, които толкова харесвал. Тези сатанисти очакват появата/откриването на Антихриста – Луцифер, от когото се очаква да ги поведе в свещена война за свободата. Те изпълняват редица ритуали, чрез които да ускорят неговото повторно пристигане на земята.

 

Почитателите на култа към Велзевул също го приемат за върховно същество. Тяхната теза е, че с думата Велзевул всъщност се обозначава принцът/царят на нечестивите, господар на Ада. Те поддържат теорията, че Велзевул е крал на всички демони и дяволи, които по негово нареждане биват изпращани в горния свят(земята), за да всяват смут и хаос. Тези сатанисти са почитатели на тезата за „нечестивата троица”(антипод на „светата троица” – отца, сина и светия дух) – Велзевул, Сатанаил и Луцифер, тримата братя на разрухата(друго разбиране посочва Велзевул като баща на всички дяволи и демони). Разбира се, централната роля в този култ е отредена на Велзевул, който не само е почитан като господар на Ада, но и като създател на всички фалшиви богове, съсипващи и заблуждаващи хората. Ежегодно се правят ритуали с цел той да бъде омилостивен и да не създава неприятности на своите поклонници, а да ги дари със сила, за да могат да унищожат враговете неверници.

Demon Profile: Beelzebub | HNN

Кралят на демоните - Велзевул

 

След като обобщих възможно най-изчерпателно за незапознатите съфорумци какви са вярванията на различните разклонения на сатанизма, време е да обърна внимание на един друг наболял въпрос – съществува ли сатанизма като официална световна религия или е непризната такава? И може ли изобщо да се нарече религия, като се има предвид нейната природа, отричаща боговете? Публична тайна е, че сатанистите не попадат под ударите на закона заради вижданията си, стига да не извършват престъпления. Но това далеч не значи, че сатанизмът е със статут на официално разрешена от държавите световна религия.

 

Тъкмо обратното – в повечето страни тази религия е или забранена със закон или е със статут на култ/секта. Дори у нас сатанистите(„Орденът на сребърната звезда”) са предприемали стъпки с цел легализиране на тяхното общество, но това до момента не е дало резултат. В различни държави, сатанистите се крият зад фиктивни религиозни дружества или се кръщават на сходни религиозни или философски учения(кабала, талмудизъм, магьосничество, космическа енергия, масонство, илюминизъм, тамплиерство и други подобни ордени), които не са забранени изрично. Поради тези обстоятелства много конспиратори заклеймяват посочените по-горе общности като нещо зло и нечестиво. Смята се, че в България една от най-големите официални секти - „Свидетелите на Йехова”, всъщност изповядва прикрит сатанизъм и в тяхната сектантска литература могат да се намерят пасажи и рисунки, изобразяващи Сатанаил/Сатана като създател на вселената. Но тези твърдения биват отричани от самата секта.

image.jpeg.ca5cf3324f0eb990582fa1372be385eb.jpeg

Лого на "Орденът на сребърната звезда"

 

За основатели на сатанизма се смятат Алистър Кроули и Шандор Ла Вей. Ла Вей се слави като човекът, създал универсалната книга за това вероучение – „Сатанинска библия”. Но това далеч не значи, че описаните догми на страниците ѝ се следват от всички сатанисти. Те са присъщи основно за анти христянското течение в сатанизма – луциферианската църква. Сатанистите – последователи на Сатанаил и Велзевул, не следват написаното в нея и настояват да бъдат разграничавани от дяволопоклонниците, защото тяхната доктрина няма нищо общо/малко общо с християнството като религия и нейното разбиране за дявол.

 

По-голямата част от сатанистите броят метълистите, пънкарите, емотата, анархистите, атеистите и дори хипарите за част от съсловието си. Недоказуема е истинността на подобни твърдения, както и буквалността, макар сатанистите да имат своите доводи в подкрепа на тезата си. Те считат че метъла и пънка са музика на дявола/нечистите сили, а готик и емо стила на обличане и гримиране са предпочитани от последователите на тази религия. Според тях атеизмът е нечист сатанизъм, но в основата си разбирането е едно и също – богове липсват/не съществуват.

 

Както ще стане ясно от двете продължения на тази рубрика по екзистенциални въпроси на религиозна тематика – всяка религия има множество разклонения/секти/култове, които имат различни виждания и вяра. Също така обаче съществува нещо, било то определен пасаж от книга или универсално понятие, което обединява всички под общо название. При сатанистите това са т.нар. „единадесет принципа на сатанизма”, следвани независимо от това кое божество/анти божество е на почит. Ето ги и тях:

1.     Не давай мнения и съвети, ако не ти ги искат.

2.     Не говори за проблемите си, ако не си сигурен, че някои иска да ги чуе.

3.     Когато си в леговището на друг, покажи уважение към него или въобще не отивай там.

4.     Ако гостенин в твоето леговище те раздразни, отнеси се към него жестоко и без милост.

5.     Не прави опити за сексуален контакт, ако не си получил категоричен знак за това.

6.     Не вземай това, което не ти принадлежи, освен ако не е бреме за друг човек и той не те моли да го облекчиш.

7.     Признай силата на магията, ако си я използвал успешно, за да постигнеш желанията си. Ако отричаш силата на магията, след като успешно си я практикувал,  то ще загубиш всичко, което си получил и силите си.

8.     Не се оплаквай за нещо, на което няма нужда да се подлагаш.

9.     Не навреждай на малки деца.

10.  Не убивай животни, освен ако не са те нападнали, или за да си осигуриш храна.

11.  Когато вървиш на открито, не закачай никого. Ако някой те безпокои, помоли го да престане. Ако той не престане – унищожи го.

 

Неписано правило към горните е, че ако ситуацията е такава, че спазването на тези правила би ти навредила, то твоето божество ти разрешава да постъпиш както прецениш за добре, защото си ценен за него.

image.jpeg.d7573af284798f75fc5dd872d133a7b2.jpegLady GaGa no makeup -01 | GotCeleb

Лейди Гага и други известни личности са били на сатанински фестивали

 

Макар сатанизмът да не може да се дефинира лесно като понятие и неговите подразделения да са изключително различни и причудливи, в обществото назрява мнението, че известните и най-вече богатите личности, са част от сатанинското течение – продали душата си на дявола. В подкрепа на тези мълви е фактът, че някои представители на световния елит са били забелязвани да практикуват странни ритуали(оказване на почит към Молох, Бафомет, Сет, Шива на точно определени дати) на още по-странни места.

 

Тези случаи са подкрепени и със снимков материал, а уловените известни личности са разнородни – Клаус Шваб, Джеф Безос, Илон Мъск, Лейди Гага, Том Ханкс, редица известни певици, политици, бизнесмени и артисти. Тези вип-ове оправдават своето участие/присъствие на подобни мистични ритуали като случайно и го неглижират с довода, че това всъщност е просто своего рода маскарад, подобен на празненствата по случай Хелоуин. В интернет големи групи хора дискутират оживено има ли връзка между изповядването на сатанизъм и мястото на даден човек в йерархията на обществото. Има хора, които мислят, че дяволът управлява този свят посредством неговите поданици и човек, който не следва неговия път и „ценности” може да се издигне само до определено ниво в управлявания злата му сила свят.

 

Естественият враг на сатанизма под всякаква форма е християнството. Това е основният му контрапункт, но далеч не единствен – всички други религии осъждат последователите на сатанизма, защото смятат вярванията им за незаконни, противоестествени и антисоциални. Християните са на мнение, че сатанизмът има четири фази и в наши дни „децата на дявола” са толкова напреднали пред останалите религиозни общности, че в общи линии са покорили света и са навлезли във финалната, четвърта фаза на сатанизма.

 

Ето какво най-общо представляват четирите фази/цели на сатанизма: Първата фаза е хората да приемат злите дела за допустими. Злите дела са греховете. Различните проявления на сатанизма учат, че е човешко да се греши и ние ще получим опрощение без богове да ни наказват за прегрешенията. Различни секти, разяждащи другите световни религии също омаловажават греховете с цел да привлекат по-голяма аудитория към себе си. Според някои течения в сатанизма – прелюбодейството, блудството, разврата, гневът, ересите, убийствата, пиянството, наркоманията, враждите, ревността и магьосничеството са човешки черти на характера, с които човек не може да се пребори, а и не бива да опитва, защото върви срещу своята дива природа.

 

The Most Secretive Club in America | by Andrew Chamings | The Bold Italic

Отдаване на почит към Молох

 

Втората фаза е приемането на пъклените дела не само за допустими, а и за естествени(теолози твърдят, че Джоузеф Овертон е бил жрец сатанист и самият Луцифер му е помогнал да обясни технологично своя „прозорец”. Те стават „новото нормално” за световната популация.

 

Третата фаза на сатанизма е окачествяването на злините с понятието „добро”, а доброто е провъзгласено за нещо зло. Тотална промяна на възгледите у хората, техният мироглед, морален компас и стремежи са обърнати наопаки с користна цел. Едни от любимите поговорки на сатанистите гласят: „всяко зло за/е добро”, „злото учи на пресметливост”.

 

Четвъртата фаза се нарича фаза на „развитото сатанинско общество”. В него всички злини и учения на сатанизма са легализирани и считани за нормални, прилични и добри за хората. Неговите дела са легализирани, а престъпващите ги биват наказвани по променените закони, изменени от самия дявол.

 

Християнското общество е на мнение, че живеем в последните дни преди армагедон и спасителят – Исус Христос ще се завърне за да унищожи вярващите в дявола и да възцари мир на земята веднъж завинаги. Кришнарите също очакват завръщането на своя бог – Кришна, който ще приеме образа на Калки Заличителят/Пречистващият и ще унищожи земята, за да завърши цикъла, а след това ще я създаде отново.

 

Докато обаче другите религиозни общества чакат своите богове да се завърнат/преродят на земята, сатанистите вярват, че тяхното божество(което и да е то от описаните по-горе) е сред тях постоянно и не ги е изоставяло, помагайки им да властват – тук и сега. Интересно обстоятелство е, че сатанизмът порицава закостенелите разбирания, които другите религии проповядват и подстрекава всячески новите стандарти в редица области.

Family-friendly' pride event features 'unbaptisms' by Satanic Temple, drag dance party | WWMT

Сатанистите подкрепят редица модерни течения и "новото нормално". Те ли владеят света?

 

Те приветстват многообразието в половете, издигането на феминизма на пиедестал и расовото многообразие. Повечето сатанисти приветстват и някои крайни табута – канибализъм, зоофилия, некрофилия и прочее фетиши за тях са нещо нормално, стига всички участващи в подобни дейности да са дали съгласието си и да не го правят против волята им. Напоследък, за да привлекат повече последователи, сатанистите и техните жреци открито порицават педофилията и се застъпват за децата, макар в миналото мнението им относно педофилите да не е еднозначно.  

 

Дали за да убедят своите врагове, че властимащите и известните са сатанисти под прикритие или защото техните патрони подкрепят новите световни тенденции - остава загадка. Едно е сигурно – мнозина настояват сатанизма да бъде подсъден, защото никой не знае със сигурност към какво всъщност се стремят последователите на тази религия и какви неща правят по време на техните тайни ритуали. Това със сигурност е най-странното религиозно общество в света.

 

Екзистенциални въпроси за обсъждане:

1. Религия ли е според вас сатанизма? А може би антирелигия или просто философия?

2. Има ли истина в твърдението, че живеем в свят, управляван от сатанисти?

3. Прикрит сатанизъм ли е атеизмът, както сатанистите вярват?

4. Защо „новото нормално” в света се припокрива най-вече с разбиранията именно на тази религиозна общност?

5. Опасни ли са за света сатанистите като общност?

6. Бихте ли дружали със сатанисти? Имате ли такива познати?

7. Бихте ли станали сатанист и ако да, защо, ако не – какво ви възпира?

 

Очаквам вашите мнения относно тези въпроси, както и всякакви други запитвания, ако нещо ви е направило впечатление. След седмица ще кача втора част на рубриката, в която централна тема ще заеме кришнарството.

Edited by The Best
Link to comment

Много хубава идея за рубрика/тема, много добре и информативно написана и принципно е супер във форума да има и по-сериозни теми, а не само спорт, какво мразите днес и т.н., обаче няколко неща я спъват според мен:

1. Този раздел масово се подминава и аз примерно виждам тази тема повече от 1 ден след пускането ѝ, а във форума влизах през това време. Просто аз и предполагам много други бързо и директно скролват най-долу до Разни и Спорт и не гледат много какво е писано в средните раздели. 
2. Доста изчерпателен си в написаното, което е добре, но пък не оставя много поле за дискусия, защото и не вярвам много хора във форума да са компетентни по темата. Аз примерно си признавам, че не съм, извън базисните неща от обща култура. Мисля, че по-голяма дискусия за религии може да се получи ако пишеш нещо за християнството и/или исляма. 
 

Конкретно за сатанизма моето виждане е, че това не е религия, нито е анти-религия, че голяма част от реалните му последователи не осъзнават, че са такива, че е грешно всичките му описани от теб под-видове/течения да се обобщават като едно, че е заклеймен и употребен като термин заради една немалка част тийнейджъри и непораснали пичове на по-дърта възраст, които считат разните му символи за готини, но не вникват в никаква догматична същност и теоретично разбиране, съответно, че хората просто масово имат много грешна представа за това, което “сатанизмът” се опитва да е, и това, което емо-тийновете или религиозните баби в САЩ си представят. 
 

Аз лично съм като масовката българи - кръстен и на теория християнин, на практика нерелигиозен, но евентуално вярващ в някаква по-висша природна сила, която обаче не е някакъв старец, седящ на златен трон в небето и непременно вълнуващ се дали съм пръднал неправилно. Извън това обаче, чисто академично, културно, политически, юридико-канонистично и лингвистично се интересувам силно от исляма и християнството, поне на теоретично ниво, така че съм много отворен да правим дискусии по тях. За другите ще чета с интерес, но не вярвам с много да мога да пълня темите с компетентни и адекватни коментари. 

Link to comment

Много интересна тема. Доколкото си спомням, в Щатите си има Църква на Сатаната със свои си свещеници, а службата там се базира изцяло на Библията на Сатаната, написана от Ла Вей. Преди време бях гледал числата, поклонниците са много малко. Между другото, Ла Вей е мразел рок музиката. Редица метъл банди възхваляват Сатаната и рисуват обърнати пентаграми, но реално не познават лавейския сатанизъм, а малцината, които са си направили труда да отворят трудовете му, в крайна сметка не остават особено впечатлени и ги намират за скучни. Реално за пръв път сатанизмът се появява в метъла през 80-те години при групи като Venom и Bathory, които по-скоро го използват заради шокиращата стилистика. После през 90-те норвежките блек банди по-сериозно му обръщат внимание, но и при тях няма как да говорим за някаква религиозна привързаност. Те го използват в знак на бунт срещу статуквото. Разбира се, има и изключения като Jon Nödtveidt от Dissection, който а бил яко във филма. Но това неговото не е лавейски сатанизъм, а някаква окултна престъпническа секта. Други пък, като Varg Vikernes, си играят известно време както със сатанизма, така и с националсоциализма, само и само да привличат внимание. Накрая чисто философски и духовно се обръщат към езичеството. Там идеята е, че паганизмът е първичната европейска религия и културата трябва да я черпим от там, а не от Християнството, дошло и наложило ни се от Азия. В личното си обкръжение познавам хора, които споделят мнението, че покръстването ни по времето на княз Борис I е било една от големите грешки в историята ни.

 

Алистър Кроули за мен е по-интересната личност. При него едва ли можем да говорим за сатанизъм, по-скоро за някакъв вид езотеризъм. Наследството му е многопластово и доста сложно. Телема е интересно учение, но трябва много време и отдаденост, за да се разбере. Общо взето с Кроули положението е същото като с всеки друг философ. В крайна сметка голямата му слава се дължи на мястото му в попкултурата както и целия мистицизъм около окултните му практики. Малкото, което знам за него и идеите му, идва от лириката на Therion, която за разлика от много други е доста информативна. Кроули като цяло е много по-популярен от Ла Вей и влиянието му е сериозно, особено в изкуството. Трудно ще откриеш рок група от 70-те, която да не е свързана по някакъв начин с тези учения. Всеизвестни са интересите на Jimmy Page от Led Zeppelin в областта на окултното, а при Black Sabbath подобни вдъхновения са повече от очевидни. Между другото, това е интересен факт - Tony Iommi и Geezer Butler от Sabbath обикновено носят верижки с големи кръстове. Оказва се, че това не е просто за да изглеждат интересно на сцената. Чел съм интервю с Butler, в което той разказва как една нощ се събудил и видял нещо пред себе си. Не описва какво, но толкова много се е изплшил от видяното, че на следващия ден е пребоядисал стаята си в оранжево, отишъл е на църква и от тогава носи кръст на врата си. Сега, ясно е, че по онова време и четиримата музиканти в Black Sabbath са били 24/7 на черешата, така че според мен човекът просто се е озовал в някакъв лош трип. Но пък това явно стабилно го е травмирало, защото рядко говори по темата и винаги е сериозен що се отнася до такива неща, дори и днес.

 

Тук бих могъл да се впусна в някакви философски разсъждения какво е религия, какво е антирелигия, какво е да си религиозен и какво е да си нерелигиозен, но засега ще се въздържа, защото май и аз самият не ги разбирам особено тези неща. Що се отнася до сатанизма, според мен е интересен чисто философски, но иначе крайната му разкрепостеност му пречи да се оформи изобщо като нещо, камо ли пък като религия.

Edited by Huskarl
Link to comment
9 hours ago, Loop said:

Много хубава идея за рубрика/тема, много добре и информативно написана и принципно е супер във форума да има и по-сериозни теми, а не само спорт, какво мразите днес и т.н., обаче няколко неща я спъват според мен:

1. Този раздел масово се подминава и аз примерно виждам тази тема повече от 1 ден след пускането ѝ, а във форума влизах през това време. Просто аз и предполагам много други бързо и директно скролват най-долу до Разни и Спорт и не гледат много какво е писано в средните раздели. 
2. Доста изчерпателен си в написаното, което е добре, но пък не оставя много поле за дискусия, защото и не вярвам много хора във форума да са компетентни по темата. Аз примерно си признавам, че не съм, извън базисните неща от обща култура. Мисля, че по-голяма дискусия за религии може да се получи ако пишеш нещо за християнството и/или исляма.

 

Благодаря ти за добрите думи! Идеята за рубриката "Теми по екзистенциални въпроси" е всеки да научи по нещо ново и да бъде дискусионна тема. Темите в тази рубрика ги пиша абсолютно безпристрастно и не изразявам собствено мнение, а възможно най-кратко, ясно и изчерпателно обобщавам важните особености на религиите. Може би е малко непривлекателна/тежка за четене в този си вид, но пък си припомних зора по изготвянето на научни трудове от времето, когато бях студент:D

 

Пускам частите на рубриката в този раздел, защото само в него мога да запазя дискусията относително чиста(всички знаем повечето теми в популярните раздели в какво се превръщат и колко спам се лее). Нямам модераторски права над другите раздели и не мога да осигуря качествена модерация там, а съм на мнение, че по-добре малко хора да се включат, но по темата, отколкото да гоним огромен брой мнения като цифра, но те да са абстрактни/шегаджийски.

 

Апелирам всеки да изкаже мнението си по въпросите, които съм поставил, както и на свой ред да зададе въпроси, ако нещо около сатанизма го интересува. Ще се постарая да отговоря на запитването, стига да мога, разбира се. В наши дни всеки човек има изградено мнение по всякакви въпроси, а дори то да не е особено релевантно и изчерпателно - не е особен проблем. Аз задавам тези въпроси с ясното съзнание, че хората във форума не са запознати. Едва ли ще открия тук сатанисти, кришнари и будисти, а дори и да има, то мнението им няма да бъде гарант за абсолютно нищо - кой знае в кое течение/разклонение на религията/сектата си вярват.

 

За исляма и християнството не смятам да правя теми на този етап. Те са масови и информация може да се намери лесно из интернет. Ислямът е може би религията, с която съм запознат най-малко. Почти нищо не знам за нея и със сигурност не съм аз човекът, който е способен да напише ползотворна и изчерпателна статия за нея. Стига да има интерес, в бъдеще бих направил нова трилогия на религиозна тематика, която да обгърне юдаизма, индуизма, баптизма и може би даоизма. Също бих се спрял на някои отмрели религии и древни богове, защото от началото на новия век сякаш старите езически вярвания и култове започват да се възраждат. Бих понечил да изследвам това явление с ваша помощ. Но идеята за рубриката "Теми по екзистенциални въпроси" не е да се създават теми само на религиозна тематика - бих писал и на тема медицина, право, биология, космос и прочее. Във всяка сфера може да се намерят сложни казуси от изключително значение за обществото. Просто реших да започна с религията.

 

2 hours ago, Huskarl said:

Много интересна тема. Доколкото си спомням, в Щатите си има Църква на Сатаната със свои си свещеници, а службата там се базира изцяло на Библията на Сатаната, написана от Ла Вей. Преди време бях гледал числата, поклонниците са много малко.

 

Има, да. Малко са последователите на тази църква, защото повечето сатанисти я смятат за шегаджийска/аматьорска и не я долюбват. Доколкото знам в нея се почита като централна фигура Бафомет(а се отричат централните божества), а той е възможно най-непривлекателното божество/същество от почитаните в сатанизма. Буквално прилична на козел с човешко тяло, възможно най-остарялата и нецивилизована визия на дявола според сатанистите. Заради това и реших да не се спирам на нея в темата.

 

Относно известните личности не съм особено компетентен да коментирам, тъй като аз следя предимно творчеството им, но не изказванията им и личния им живот. Попадал съм на интервюта, в които певци и артисти казват, че са продали душата си на дявола. Понякога дори сериозно го твърдят, а понякога явно се шегуват. Най-интересно безспорно е какви са тези сатанински арт фестивали, на които ходи целият световен елит и защо снимките от тези събития могат да се намерят само в тъмната мрежа, навсякъде другаде ги изтриват.

 • Upvote 3
Link to comment
1 hour ago, The Best said:

За исляма и християнството не смятам да правя теми на този етап. Те са масови и информация може да се намери лесно из интернет. Ислямът е може би религията, с която съм запознат най-малко. Почти нищо не знам за нея и със сигурност не съм аз човекът, който е способен да напише ползотворна и изчерпателна статия за нея. Стига да има интерес, в бъдеще бих направил нова трилогия на религиозна тематика, която да обгърне юдаизма, индуизма, баптизма и може би даоизма. Също бих се спрял на някои отмрели религии и древни богове, защото от началото на новия век сякаш старите езически вярвания и култове започват да се възраждат. Бих понечил да изследвам това явление с ваша помощ.

Аз бих пописал за исляма и неразбраните елементи в него (например отношението му към християнството, какво точно е "джихад", "муджахид(ин), "Аллаху акбар" и трябва ли да пълним гащите от тези думи, каква е разликата между сунити, шиити, салафисти с всички под-течения, трябва ли да си обрязан за да си мюсюлманин, някои въпроси на ислямската юриспруденция като консумацията на алкохол, свинско и т.н.), "сатанистките строфи" в Корана и т.н., но само ако има интерес, ако ти конкретно си ок с такова писане от моя страна (все пак ти започваш религиозните теми и нямам намерение да ти отнемам трибуната) и разбира се чисто времево би било след като ти изпишеш твоите теми за трите религии, които си подбрал. Защото не съм съгласен, че има много информация за тях в интернет... има, ама основно е фантасмагории или повтаряне на глупости, които са тръгнали или от неразбиране, или от користно изопачаване на някои работи. Защото "дай да ти кажа аз точно какво е казал Бог" е от най-силните инструменти за влияние. И много журналисти, политици и т.н. го използват с невероятен успех. Аз бих казал, че странният успех на ИДИЛ е продиктуван именно от такива тълкувания какво е праведно, без последователите реално да седнат да прочетат и сами да си направят изводите. Обратното, ислямофобията, също масово (не напълно, но масово) е продиктувана от това, че някой някога ти е казал нещо там за мечове, сеч и девици в Корана... ама какво е точно - ба ли го. Кръв, терор и мания за ебане. Така пише в 24 часа.

 

Но от сега предупреждавам, че такива ми писания биха били тежки, сухи и твърдо няма да са в духа на "резаците са тероряги лол", т.е някой ако очаква това... не е моето отношение. Отделно с уговорката, че темата е необятна и е малко като да обявиш, че "ще пиша и ще обясня математиката и физиката" и че все пак у мен има някаква скромност, осъзнатост и не твърдя, че съм мега експерт (както казах вече даже не съм "резняк", а в джамии съм влизал само по туристически съображения, но пък обичам да чета и Близкият Изток ми е слабост).

 

От уважение ще отговоря на въпросите, макар че наистина сатанизмът във всичките му видове ми е малко далечен, така че нямам много какво интересно да кажа:

1. Религия ли е според вас сатанизма? А може би антирелигия или просто философия?

Не е религия и не е антирелигия. Философия по-скоро да, но пак зависи за кое течение се говори. Тези по-нормалните и по-развитите - да. Тези метълските и емо работите - не. Това е точно някаква мода/стайлинг. Huskarl супер е писал за това (поздравления за което, пак супер мнение от него).

2. Има ли истина в твърдението, че живеем в свят, управляван от сатанисти?

Силно ме съмнява. И аз съм чел разни конспирации за тези събития. Даже пуснатата снимка от "поклонението пред Молох" я бях виждал някъде, където пишеха как на нея били Джордж Буш, Путин, шефът на Ми-5 и разни такива хора от този калибър. :D Честно дълбоко ме съмнява. Красиви са тези теории за скрит елит, за тайни общества и т.н., но до момента не съм видял прагматично доказателство за реално тяхно съществуване. А и може би подхождам ПРЕКАЛЕНО прагматично, но дори тези изредените да са в тайно общество или да са просто кукли на конци за истинските управляващи, пак ми се струва странно да рискуват да бъдат хванати и разкрити, само защото (примерно) Путин, Сорос и Байдън държат да се срещнат някъде на живо и да танцуват около някой тотем или ритуален огън по гащи.

3. Прикрит сатанизъм ли е атеизмът, както сатанистите вярват?

Не, освен ако не гледаме някои строги индивидуалисти, които наистина се радват на живота в материален план и не им пука за духовното (в смисъл на традиционните религии) като на сатанисти. Това е възможно да се аргументира, но не мисля, че автоматично прави атеистите сатанисти. Това е от глупавите трактовки на някои тежко индоктринирани християнски, юдеиски и ислямски тълкуватели (има такива, факт).

4. Защо „новото нормално” в света се припокрива най-вече с разбиранията именно на тази религиозна общност?

И с това не съм съгласен. "Новото нормално", гледано като някакъв декаданс е нещо, което съществува във всеки период от време. Реално в общия случай, а и сега, това деградиращо ново нормално обичайно просто се припокрива с либералните възгледи на обществото към съответния момент. Преди 100-100 и нещо години "новото нормално" е било жените да взимат заплати и да гласуват. Тогава ако си питал някой християнски свещеник е щял да ти каже, че това са сатанистки идеи, които ще съсипят света.

5. Опасни ли са за света сатанистите като общност?

Не, освен ако някой не се надъха да е екстремист и да се взривява някъде за да се покаже колко е специален. Но това го има във всяка секта (примерно Аум Шинриокио), идеология (да кажем комунистическия атентат в "Св. Неделя") и религия (да кажем ислямистките терористични актове или Брайвик).

6. Бихте ли дружали със сатанисти? Имате ли такива познати?

Бих, ако не са откачалки като описаните в т. 5 и ако не ми досаждат с вижданията си. Доколкото знам, нямам такива познати. Предполагам, че биха ми казали ако бяха такива. Считам се за много открехнат и толерантен когато се касае до познати и приятели.

7. Бихте ли станали сатанист и ако да, защо, ако не – какво ви възпира?

Не, не виждам смисъл да се обвързвам с която и да е конкретна философия или религия. Нищо до момента не съм видял да съвпада на 100% и във всяка сфера на живота с моите виждания. Освен това не обичам да съм част от някакво стадо, черта е уж на водолеите и на INTJ-тата.

Edited by Loop
Link to comment

Какво мислите за зодиите? Трябва ли хората да се оправдават за нещо със зодията си? И защо повечето хора си мислят, че Ретрограднният Меркурий, както и други небесни явления влият върху нас? 

 • Upvote 2
Link to comment

@Loop ако желаеш да пишеш на тема "ислям" под шапката на моята скромна рубрика, не бих имал нищо против, даже напротив - само бих поощрил желанието ти. Ще се радвам ерудиран човек да изложи тезата си и да разкрие някои непознати факти относно вярванията и ритуалите в исляма, техните секти и разклонения(вероятно имат, в почти всяка религия има разнородни схващания и деления кой е по-праведен и изповядва "чистата" версия). Никакви ограничения или условия няма да поставям. Когато си готов с темата си - пусни я в този раздел със заглавие Рубрика "Теми по екзистенциални въпроси": Религия, част..." и тя ще влезе автоматично в състава на поредицата. Ако искаш да е самостоятелна, пак няма проблеми. 

 

Има нещо в астрологията, @Chicky Ricky. Не знам дали зодията ти те оправдава за каквото и да е, но определено влияе на твоят характер. Когато чета обобщителни анализи за своята зодия, аз откривам прилики, каквито не намирам в анализите за останалите зодии. Това е непризната наука, може би ако се изучава сериозно можеш по разположението на планетите и звездите да видиш какво те чака или как да избегнеш опасност, но малцина са истинските експерти в тази област. Повечето са лаици и любители. Не съм съгласен с твърдението, че сатанистите имат нещо общо с астрологията, алхимията, магиите и тн. Не са тяхно изобретение и не само те се опитват да ги практикуват.

 • Upvote 3
Link to comment

Аз мисля, че това е някакъв Мандела ефект, отколкото да се основава на вид псевдонаука или нещо подобно. Никой учен не може да ти докаже как астероидите, които се блъскат в Юпитер например, ти влият на цикъла или болките в корема. Ако тези всички астролози станат астрономи или астрофизици, ги признавам. 

 • Upvote 2
Link to comment
8 minutes ago, Chicky Ricky said:

Аз мисля, че това е някакъв Мандела ефект, отколкото да се основава на вид псевдонаука или нещо подобно. Никой учен не може да ти докаже как астероидите, които се блъскат в Юпитер например, ти влият на цикъла или болките в корема. Ако тези всички астролози станат астрономи или астрофизици, ги признавам. 

Има недоказани твърдения и теории. Периодично, астролози се опитват да доказват своите методи и изчисления, но науката(учените) ги отхвърля в повечето случаи. Приеме ли нещо за доказано - отива под шапката на астрономията. За такива дребни болежки съм по-скоро съгласен с теб - планетите едва ли могат да влияят чак толкова детайлно върху живота на човек.

Edited by The Best
 • Upvote 2
Link to comment
Metzgermeister

Интересувал съм се от личността на Антон Лавей и определено човекът е имал харизма, защото съм склонен да твърдя, че именно той ненадейно е наложил стереотипа за външния вид на сатаниста - черни дрехи, гола глава и козя брадичка. Не знам доколко е мразил рок музиката, но е факт и че се е имал с младия Мерилин Менсън и дори го е направил почетен свещеник в своята църква:

marilyn-manson-anton-lavey-768x435.jpg

 

Интересно е и това гостуване на Лавей в шоуто на някой си Джо Пайн:

Тук Антон бива осмиван и подиграван непрекъснато от водещия, но му отвръща единствено с усмивка и спокойствие. Пайн умира няколко месеца по-късно на 45-годишна възраст от рак на белите дробове и човек наистина може да се замисли дали e от цигарите или не му е направена магия за отмъщение :D 

 

Интересна и налудничава конспиративна теория е и че Тейлър Суифт е клонинг на дъщеря му Зийна:

hero-image.fill.size_1248x702.v161161224

 

Иначе на мен ми се струва, че по-опасни сякаш за света са не сатанистите, а религиозните фундаменталисти. Досега доста войни са избухвали заради религията, но май никой не е обявявал някому война в името на Сатаната. 

 • Upvote 3

 

 

Link to comment

Никога не съм свързвал гологлавите хора с катинарчета със сатанизма. Този стереотип ми е малко чужд - има кришнари, будисти и даоисти с кози брадички и голи глави, даже гурута. Ако има нещо отличаващо сатанистите, то е че предпочитат да се обличат в черно(и пак не бива да се генерализира, но повечето от тях обличат черни дрехи и с това са пословични - нещо като символика е, вид внушение, че нищо не е напълно чисто и свято и всеки има тъмна страна).

 

Колкото до това дали някога ще има война в името на сатаната(който и да е той от всички по-горе) - едва ли. Сатанистите имат високо самочувствие и живеят с представата, че техният патрон движи нещата, следователно всички войни са негово дело, но замаскирани под друг предлог. Никога няма да тръгнат да се изтъкват в обществото с каквото и да е - правят си ритуалите и живеят в сянка, като берат плодовете на своето "скрито познание". Те може би са единствената религиозна общност, която се развива абсолютно пасивно и не желае да се шуми около нея. На техните сбирки/ритуали/фестивали се събират и не ги интересува какво другите хора предполагат за тях. Ако сатанист парадира с това, че е сатанист, то той не е истински сатанист, а позьор(един от законите им отрича хвалби).

 • Upvote 2
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...