Jump to content

Сървайвър глава III - Втори шанс или поредна загуба?


Recommended Posts

Ето как изглеждат двете решени игрословици:

Тази на Белите:

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

g

 

e

 

t

 

d

 

o

 

w

 

n

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

d

 

 

 

 

 

12

 

w

 

w

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

s

 

a

 

s

 

h

 

u

 

n

 

d

 

e

 

r

 

a

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

9

 

p

 

a

 

r

 

c

 

a

 

l

 

e

 

s

 

t

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

k

 

o

 

l

 

e

 

d

 

a

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

3

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

2

 

 

 

n

 

 

 

h

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

p

 

o

 

s

 

t

 

m

 

o

 

r

 

t

 

e

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

o

 

 

 

e

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

n

 

 

 

i

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

t

 

 

 

c

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

j

 

i

 

n

 

g

 

i

 

e

 

b

 

y

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

e

 

 

 

h

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

u

 

l

 

t

 

r

 

a

 

m

 

a

 

d

 

d

 

19

 

b

 

a

 

i

 

k

 

i

 

r

 

o

 

 

 

18

 

n

 

e

 

s

 

h

 

e

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Ето и тази на Кафевите:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

7

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

i

 

 

 

v

 

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

4

 

b

r

o

c

k

l

e

s

n

a

r

 

 

 

 

19

 

p

r

e

n

t

i

 

 

9

 

 

12

 

 

r

 

 

e

 

 

 

b

 

c

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

h

 

b

 

u

 

14

 

 

 

 

 

 

 

h

 

s

 

 

 

 

15

 

 

 

 

e

 

8

 

d

a

d

o

c

t

o

r

 

 

1

 

j

e

r

i

c

h

o

 

 

 

b

 

 

 

e

 

 

 

c

 

b

 

a

 

i

 

 

 

 

 

 

k

 

i

 

13

 

s

h

a

o

l

i

n

m

o

n

k

 

o

 

l

 

s

 

 

11

 

i

t

z

o

 

n

 

 

 

 

t

 

 

 

e

 

 

 

y

 

t

 

n

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

i

 

 

 

m

 

 

 

 

 

s

 

i

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

s

 

 

 

y

 

 

 

 

 

i

 

a

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

16

 

a

p

e

x

p

r

e

d

a

t

o

r

 

 

h

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

z

 

20

 

t

h

e

o

l

i

m

p

i

c

h

e

r

o

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

10

 

s

u

f

f

e

r

h

 

 

17

 

l

a

o

c

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by The Best
  • Upvote 2
Link to comment

Загубилото междуплеменната игра племе на "Белите" днес се явява на поправителен. Победителят ще получи два гласа на племенния съвет! Играта започва след 10 минути в темата. @Brutalnia @Bobotsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт!

  • Upvote 2
Link to comment

Имена на потребители ли търсим пак?

              К*Р  ЗА КВИНСИ  МЕНТЕТО  ПРОМЕС  И  ВСИЧКИТЕ  МУ  ПОСЛЕДОВАТЕЛИ  И  ФЕНОВЕ !

           DELETE !  DELETE !  DELETE !

Link to comment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 R

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

8

l 

o 

p 

 

 A

 

 

15

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 L

 

1

 S

 a

s 

h 

u 

n 

d 

 E

r 

a 

 

 

 

 

 

d 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 E

 

 

 H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

A

 

 

 

 

 O

 

 

 

 

 

 

 S

 

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 T

 

 

 W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T

 

 

 

 

 O

 

 

 

 

 

 

 E

 

 

 N

 

20

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 I

 

 

 

 

 T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H

 

 

 

 

 S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

 

 

 

 i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищо не мога да позная, затова ще стрелям с тези имена. Добре си я измислил :D

Link to comment

@damtiham трябва да се появи, след 21:00.

  • Upvote 2

              К*Р  ЗА КВИНСИ  МЕНТЕТО  ПРОМЕС  И  ВСИЧКИТЕ  МУ  ПОСЛЕДОВАТЕЛИ  И  ФЕНОВЕ !

           DELETE !  DELETE !  DELETE !

Link to comment

С три гласа "за" капитан на отбора на "Белите" стана @Brutalnia. Един глас получи Химлер. Поради неактивност от племето бе изгонен Stun Damage. Време е за следващата междуплеменна битка!

Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...