Jump to content

Мафия 14 (Правила, роли, жребий)


neshev

Recommended Posts

Правила:

Обърнете се към тази тема:

 


Неспазването им ще да доведе до незабавна елиминация. За неумишлено редактиране на мнения, ще има 2 предупреждения, а третото ще доведе до принудителна елиминация. Всеки трябва да напише поне по 1 пост през дневната фаза. Ако не успее да го направи, той ще бъде автоматично елиминиран или сменен от друг играч, ако има резерви.

 

Вече мисля, че всички са наясно с правилата, ако има нещо, което не ви е ясно, питайте.

 

Елиминираните играчи да се въздържат от това да дават репутация на активните играчи или да коментират играта.

 

Формат:

 

Участници: 16

Фракции: 
Мирни Граждани и Мафиоти


Фази: Дневна (24 часа)/Нощна (23 часа активна + 1час буфер)*

 

Старт: 21.05.2021 - 22:00 часа.


*Мафията има до 21:00 часа да излъчи елиминация. Специалните роли имат до 21:00 да ги използват.


Ролите се теглят на абсолютно случаен принцип.

 

Роли (Прочетете ги внимателно, защото има някои промени):

 

Кръстник - Не може да бъде елиминиран през дневната фаза, освен ако не е единственият Мафиот останал в играта.

 

Блокировач - През всяка нощна фаза, може да блокира един играч.

 

Spoiler

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Има право на 4 блокирания на игра.

 

Тъмничар - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч, който да бъде пратен в Тъмницата. Този играч ще бъде блокиран, но няма да може да бъде елиминиран.
 

Spoiler

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Не може да посочи себе си.

 

Сътрудник - Започва играта без да знае самоличността на останалите мафиоти, но останалите мафиоти знаят неговата. През всяка нощна фаза ще получи името на един от мафиотите. Когато всичките мафиоти му бъдат разкрити, Сътрудникът официално ще се присъедини към съотборниците си и ще може да участва в решенията през нощната фаза.
 

Spoiler

= Ако Сътрудникът бъде елиминиран през дневната фаза, ще изпише, че е Мафиот, без значение дали официално се е присъединил към Мафията.

= Сътрудникът не може да бъде блокиран и той ще получава име на мафиот през всяка нощна фаза, ако все още е в играта.

= Сътрудникът ще научава имената на мафиотите на случаен принцип.

= Останалите Мафиоти ще знаят самоличността му, но няма да могат да комуникират с него през нощната фаза, докато той официално не се присъедини към отбора и

 

Съседи  - Двама играчи, които имат правото да си пишат през нощната фаза.

 

Spoiler

= Шансът да са мирен-мирен и мирен-мафиот е еднакъв - 50%. Ако ролята присъства, това ще се определи на случаен принцип преди играта.

= Съседите е второстепенна роля, което значи, че е възможно съседите да имат и други роли в играта.

= Съседите могат да си пишат единствено в нощната фаза, в специален ЛС чат, по подобие на Близнаците и Мафията.

= Ако съседите са мирни граждани, те няма да знаят дали другият е мирен или мафиот. Ако единият Съсед е мафиот, той ще знае, че другият е Мирен Гражданин, но не и обратното.

= Съседите ще разберат кой е техният партньор в началото на нощната фаза. 

 

Шериф - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да разбере дали е Мирен Гражданин или Мафиот.

 

Неаполитанец - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да разбере дали е Мирен Гражданин без роля.

 

Скатавка - През всяка нощна фаза, има правото да се скрие зад друг играч. Ако посочи Мафиот/Врачка, Скатавката автоматично ще бъде елиминирана. Ако посочи Мирен Гражданин, Скатавката ще бъде имунизирана срещу всяко нощно действие. Ако посоченият от нея Мирен Гражданин е елиминиран в нощната фаза, Скатавката също ще бъде елиминирана.

 

Spoiler

= Както всички нощни роли, умението е избираемо.

= Ако има повече от двама елиминирани в една нощ, няма да се съобщава коя елиминация е на мафията и коя е в следствие на друга роля.

= Скатавката, ако се скрие успешно, е имунизирана срещу всички нощни действия, което значи, че тя не може да бъде спасена, не може да бъде отклонена или проверена.

= Ако Шериф провери скрила се Скатавка, ще му изпише, че е бил блокиран.

= Ако посочи Мафиот/Врачка, Скатавката ще бъде автоматично елиминирана.

= Ако посочи Мирен Гражданин, Скатавката ще бъде елиминирана единствено, ако посоченият от нея гражданин е елиминиран в същата нощ.

 

Доктор - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч, който да бъде спасен от елиминация.

 

Spoiler

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Може да посочи себе си.

 

Принц - Не може да бъде елиминиран през дневната фаза.

 

Латерна - Ако бъде елиминирана през нощната фаза, Латерната има право на последни думи, които ще бъдат предаде от Водещия в началото на следващата дневна фаза.
 

Spoiler

= Ролята е второстепенна и е възможно да бъде комбинирана с други роли.

 

Комарджия - През всяка нощна фаза, може да се опита да познае кой ще бъде елиминиран. Ако успее, Комарджията ще може да използва шерифско, докторско или ренегатско умение, по негов избор, в следващата нощна фаза. Ако не успее, гласът на Комарджията няма да бъде зачетен през следващата дневна фаза.

 

Quote

= Ако Комарджията загуби правото си на глас и се опита да гласува, гласът му няма да бъде приет. Името му ще бъде задраскано, а гласовете няма да бъдат променени. 

= Ако има повече един елиминиран, Комарджията се счита за познал, ако името, което е посочил, фигурира в списъка. 

= Веднъж успешно познал нощната елиминация, Комарджията не може да бъде блокиран успешно през следващата нощна фаза. 

= Ако Комарджията познае кой ще бъде елиминиран, през следващата нощна фаза няма да може да се опита да познае пак, а ще може единствено да използва шерифското, докторското или ренегатското умение.

 

Близнаци - Двама граждани, които се знаят и имат правото да комуникират помежду си през нощната фаза.
 

Spoiler

= Това се случва в специално създаден от мен чат на ЛС.

= Близнаците ще разберат кой е техният партньор в началото на нощната фаза.

 

Ловец - Ако бъде елиминиран през нощната фаза, Ловецът може да елиминира един играч.

 

Ренегат - Веднъж на игра, през нощната фаза, може да елиминиран един играч.

 

VIP - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да го направи свой Бодигард. Ако VIP-ът бъде елиминиран през нощната фаза, посоченият от нея Бодигард ще бъде елиминиран вместо него. Ако Бодигард бъде елиминиран, VIP-ът няма да може да ползва умението си повече.

 

Врачка - Мафиот, който започва като неутрален играч, като целта му е да открие останалите мафиоти, да се присъедини към тях и да спечели играта заедно с тях.

 

Quote

= През всяка нощна фаза, може да провери дали даден играч е Мирен Гражданин или Мафиот. Врачката не може да бъде блокирана и винаги ще получи отговор.


= Играта на Врачката протича в два етапа:

Етап 1: Врачката започва като неутрален играч. Тя няма да е част от мафиотския чат, няма да знае идентичността на останалите мафиоти, както и останалите мафиоти няма да знаят нейната идентичност и дали въобще присъства в сезона. Ако Врачката бъде елиминирана през която и да е фаза (дневна/нощна), ще изпише, че играчът е бил Врачка.

 

Етап 2: Ако Врачката успее да разкрие идентичността на всички активни мафиоти, тя ще присъедини официално към мафиотския отбор, ще бъде добавена към мафиотския чат и ще може да определи, заедно с останалите мафиоти, кой да бъде елиминиран. Ако Врачката бъде елиминирана на този етап, ще изпише, че играчът е бил Мафиот.

 

= Врачката печели играта единствено, ако се присъедини към мафиотския отбор и спечели заедно с него.


= Ако Шериф провери Врачка, без значение в коя от двете фази, ще му бъде върнато, че този играч е Mафиот, но разкритието на ролята ще става спрямо фазата на игра. Ако Врачката е елиминирана през Етап 1, ще изпише, че играчът е бил Врачка, а ако е през Етап 2, ще изпише, че е Мафиот. Тоест, Шерифът ще знае единствено при проверка, че Врачката не е от фракцията на Мирните.

 

= Врачката стартира играта с бронежилетка. Веднъж в играта, Врачката може да избере да използва тази бронежилетка, с което да се спаси от евентуална нощна елиминация. Това трябва да се случи преди края на нощната фаза.
 

 

В играта ще присъства 1 роля, която няма да е обявена предварително!

 

Приоритет на ролите:

 

Врачка/Скатавка/Сътрудник/Комарджия (когато вече е познал и използва едно от трите си умения)
Тъмничар

Блокировач

Доктор

VIP

Елиминацията на Мафиотската Фракция

Ловец/Ренегат

Шериф/Комарджия (при самият опит за познаване на елиминацията)

 

Ако имате въпроси, задайте ги преди началото на играта. :beer:

 

 

@THE ENEMY

@hacky
@The Olimpic Hero

@Radox

@Farest

@MJ23

@Prince10

@Jack Bauer

@kabakov

@LightOne

@BiZkiT

@Bobotsi

@Loop

@OyeaH

@Price

@Dudley
 

Моля, напишете по 1 пост, с който да си изтеглите ролята в сезона. :beer:

 

  • Upvote 2
Link to comment

Нищо няма да се падне, ама първи. 😁

"Пред моя зов смъртта не е преграда. И нека този, който ме надуе за слава да не мисли, а само за спасение."- Рогът на Валийр

 - efed.jpg.ba5d419d86c3333dd5bbbb23c3ce5b45.jpgДа живеят бъговете!

Link to comment
Jack Bauer

Това Скатавката ми звучи като най-тъпата роля, дано не ми се падне :D 

Jack Bauer- CTU World Heavyweight Champion!

Link to comment

Пет за пета победа подред?  Благодаря на Нешев за поканата,беше ми се доиграло вече,радвам се че успя да ни организира!

Edited by MJ23
Link to comment

Май нема да съм много активен в този сезон. Казвам го сега за да знаетв, после и да няма филми 

Link to comment
The Olimpic Hero

Вашият Олимпийски Герой, бейбееееееееееее!

 

 

 

               

Link to comment

Останаха само @Prince10 и @Price да си изтеглят ролята. Ако не, РАНДУМ ГЕНЕРАТОРЪТ ще се погрижи за тях. :wank:

 

  • Upvote 2
Link to comment

^ Изтегли за двама човека реално. :beer:

 

Финалният списък:

 

@LightOne

@Bobotsi
@Loop

@Jack Bauer

@MJ23

@THE ENEMY

@Radox

@kabakov

@hacky

@OyeaH

@Farest

@Dudley

@The Olimpic Hero

@BiZkiT

@Prince10

@Price

 

Утре в 22:00 започва Ден 1. Ролите ще бъдат раздадени на ЛС в 21:30. Тегля ключ на темата, до утре. 👍

 

Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...