Jump to content

Мафия 8 - Формат и Роли


neshev

Recommended Posts

Правила:

Обърнете се към тази тема:
 


Неспазването им ще доведе до незабавна елиминация. За неумишлено редактиране на мнения, ще има 2 предупреждения, а третото ще доведе до принудителна елиминация. Всеки трябва да напише поне по 1 пост през дневната фаза. Ако не успее да го направи, той ще бъде автоматично елиминиран или сменен от друг играч, ако има резерви.
 

Формат:

 

Участници: 16

Фракции:
Мирни Граждани и Мафиоти


Фази: Дневна (24 часа)/Нощна (23 часа активна + 1час буфер)*

 

Старт: 20.07.2020 - 23:00 часа.

 

Записване: 16.07.2020 - 20:00 часа.


*Мафията има до 22:00 часа да излъчи елиминация. Специалните роли имат до 22:00 да ги използват.


Ролите се теглят на абсолютно случаен принцип.

 

Роли (22/25):

 

Кръстник - Не може да бъде елиминиран през дневната фаза, освен ако не е единственият Мафиот останал в играта.


Кингпин  - Не може да бъде елиминиран през нощната фаза.

 

Блокировач - През всяка нощна фаза, може да блокира един играч.

 

Spoiler

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.

 

Корумпиран Шериф - През всяка нощна фаза, може да посочи един активен играч и да разбере дали той е Шериф.

 

Spoiler

= Може да посочи единствено играчи, които все още са в играта.


Сътрудник - Започва играта без да знае самоличността на останалите мафиоти, но останалите мафиоти знаят неговата. През всяка нощна фаза ще получи името на един от мафиотите. Когато всичките мафиоти му бъдат разкрити, Сътрудникът официално ще се присъедини към съотборниците си и ще може да участва в решенията през нощната фаза.
 

Spoiler

= Ако Сътрудникът бъде елиминиран през дневната фаза, ще изпише, че е Мафиот, без значение дали официално се е присъединил към Мафията.

= Сътрудникът не може да бъде блокиран и той ще получава име на мафиот през всяка нощна фаза, ако все още е в играта.

= Сътрудникът ще научава имената на мафиотите на случаен принцип.

= Останалите Мафиоти ще знаят самоличността му, но няма да могат да комуникират с него през нощната фаза, докато той официално не се присъедини към отбора им. 

 

Мутра  - Веднъж на игра, може да модифицира мафиотската елиминация, така че тя да не може да бъде предотвратена от Доктор/Тъмничар.

Заглушител  - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч, на когото гласа няма да бъде зачетен през следващата дневна фаза.

 

Spoiler

= Може да посочи всеки играч, включително себе си.

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.

 

Шериф - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да разбере дали е Мирен Гражданин или Мафиот.

 

Доктор - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч, който да бъде спасен от елиминация.

 

Spoiler

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Може да посочи себе си.

 

Тъмничар - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч, който да бъде пратен в Тъмницата. Този играч ще бъде блокиран, но няма да може да бъде елиминиран.
 

Spoiler

= Не може да посочи един и същи играч, в две поредни вечери.
= Не може да посочи себе си.

 

Принц - Не може да бъде елиминиран през дневната фаза.

 

Комарджия - През всяка нощна фаза, може да се опита да познае кой ще бъде елиминиран. Ако успее, Комарджията ще може да използва шерифско, докторско или ренегатско умение, по негов избор, в следващата нощна фаза. Ако не успее, гласът на Комарджията няма да бъде зачетен през следващата дневна фаза.

 

Spoiler

= Зачитането на гласове ще бъде като това в Сезон 6. Блокиран играч ще може да гласува, името му ще фигурира с останалите, дали своя глас, но броят на гласовете няма да съответства.

= Ако има повече един елиминиран, Комарджията се счита за познал, ако името, което е посочил, фигурира в списъка. 

= Комарджията може да бъде блокиран и в двете фази от ролята му. Единствено изключение е ренегатската роля, която не може да бъде блокирана.

= Ако Комарджията познае кой ще бъде елиминиран, през следващата нощна фаза няма да може да се опита да познае пак, а ще може единствено да използва шерифското, докторското или ренегатското умение.

 

Скатавка - През всяка нощна фаза, има правото да се скрие зад друг играч. Ако посочи мафиот, Скатавката автоматично ще бъде елиминирана. Ако посочи Мирен Гражданин, Скатавката ще бъде имунизирана срещу всяко нощно действие. Ако посоченият от нея Мирен Гражданин е елиминиран в нощната фаза, Скатавката също ще бъде елиминирана.

 

Spoiler

= Както всички нощни роли, умението е избираемо.

= Ако има повече от двама елиминирани в една нощ, няма да се съобщава коя елиминация е на мафията и коя е в следствие на друга роля.

= Скатавката, ако се скрие успешно, е имунизирана срещу всички нощни действия, което значи, че тя не може да бъде спасена, не може да бъде отклонена или проверена.

= Ако Шериф провери скрила се Скатавка, ще му изпише, че е бил блокиран.

= Ако посочи мафиот, Скатавката ще бъде автоматично елиминирана.

= Ако посочи Мирен Гражданин, Скатавката ще бъде елиминирана единствено, ако посоченият от нея гражданин е елиминиран в същата нощ.

 

Зомби - Ако бъде елиминирано през нощната фаза, елиминацията му се отлага за следващата нощна фаза.

 

Spoiler

= Ако Зомбито е единственият "елиминиран" играч в нощта, която активира умението му, ще изпише, че няма елиминиран играч в нощната фаза.

= Зомбито ще бъде извадено от играта през следващата нощна фаза, което му дава един ден гратис.
= През този ден, Зомбито ще е пълноправен играч и може да гласува, коментира и да бъде гласувано.

 

Латерна - Ако бъде елиминирана през нощната фаза, Латерната има право на последни думи, които ще бъдат предаде от Водещия в началото на следващата дневна фаза.
 

Spoiler

= Ролята е второстепенна и е възможно да бъде комбинирана с други роли.

 

Близнаци - Двама граждани, които се знаят и имат правото да комуникират помежду си през нощната фаза.
 

Spoiler

= Това се случва в специално създаден от мен чат на ЛС.

 

Ловец - Ако бъде елиминиран през нощната фаза, Ловецът може да елиминира един играч.

 

Ренегат - Веднъж на игра, през нощната фаза, може да елиминиран един играч.

 

VIP - През всяка нощна фаза, може да посочи един играч и да го направи свой Бодигард. Ако VIP-ът бъде елиминиран през нощната фаза, посоченият от нея Бодигард ще бъде елиминиран вместо него. Ако Бодигард бъде елиминиран, VIP-ът няма да може да ползва умението си повече.

 

Съседи  - Двама играчи, които имат правото да си пишат през нощната фаза.

 

Spoiler

= Шансът да са мирен-мирен и мирен-мафиот е еднакъв - 50%. Ако ролята присъства, това ще се определи на случаен принцип преди играта.

= Съседите е второстепенна роля, което значи, че е възможно съседите да имат и други роли в играта.

= Съседите могат да си пишат единствено в нощната фаза, в специален ЛС чат, по подобие на Близнаците и Мафията.

= Ако съседите са мирни граждани, те няма да знаят дали другият е мирен или мафиот. Ако единият Съсед е мафиот, той ще знае, че другият е Мирен Гражданин, но не и обратното. 

 

Гробар - През всяка нощна фаза, може да провери един елиминиран играч и да разбере пълната му роля, ако има такава.

 

В пълния списък има още 3 роли, които е възможно да присъстват в играта.

Приоритет през Нощната Фаза:

Кингпин/Скатавка/Сътрудник
Мутра/Ренегат

Тъмничар

Блокировач/Заглушител

Доктор

VIP

Елиминацията на Мафиотската Фракция

Ловец

Шериф/Корумпиран Шериф/Гробар/Комарджия

Link to comment

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...