Jump to content

Shoot "промото" на Пънк


Steph

Recommended Posts

 

x_1ed56667.jpg

John Cena, while you lay there, hopefully as uncomfortable as you possibly can be, I want you to listen to me.
I want you to digest this because before I leave in 3 weeks with your WWE Championship, I have a lot of things I want to get off my chest.

 

I don’t hate you, John. I don’t even dislike you. I do like you. I like you a hell of a lot more than I like most people in the back.

 

I hate this idea that you’re the best. Because you’re not. I’m the best. I’m the best in the world. There’s one thing you’re better at than I am and that’s kissing Vince McMahon’s ass.

 

You’re as good as kissing Vince’s ass as Hulk Hogan was. I don’t know if you’re as good as Dwayne though. He’s a pretty good ass kisser. Always was and still is.

 

Whoops! I’m breaking the fourth wall! (Punk маха към камерата)

 

I am the best wrestler in the world.

 

I’ve been the best ever since day one when I walked into this company. And I’ve been vilified and hated since that day because Paul Heyman saw something in me that nobody else wanted to admit. That’s right, I’m a Paul Heyman guy. You know who else was a Paul Heyman guy? Brock Lesnar. And he split just like I’m splitting. But the biggest difference between me and Brock is I’m going to leave with the WWE Championship.

 

I’ve grabbed so many of Vincent K. McMahon’s imaginary brass rings that it’s finally dawned on me that there just that, they’re completely imaginary. The only thing that’s real is me and the fact that day in and day out, for almost six years, I have proved to everybody in the world that I am the best on this microphone, in that ring, even in commentary! Nobody can touch me!

 

And yet no matter how many times I prove it, I’m not on your lovely little collector cups. I’m not on the cover of the program. I’m barely promoted. I don't get to be in movies. I’m certainly not on any crappy show on the USA Network. I’m not on the poster of WrestleMania. I’m not on the signature that’s produced at the start of the show. I’m not on Conan O’Brian. I’m not on Jimmy Fallon. But the fact of the matter is, I should be.

 

And trust me this isn’t sour grapes. But the fact that Dwayne is in the main event at WrestleMania next year and I’m not makes me sick!

 

Oh hey, let me get something straight. Those of you who are cheering me right now, you are just as big a part of me leaving as anything else. Because you’re the ones who are sipping on those collector cups right now. You’re the ones that buy those programs that my face isn’t on the cover of. And then at five in the morning at the airport, you try to shove it in my face and you can get an autograph and try to sell it on Ebay because you’re too lazy to go get a real job.

 

I’m leaving with the WWE Championship on July 17th. And hell, who knows, maybe I’ll go defend it in New Japan Pro Wrestling. Maybe…I’ll go back to Ring of Honor.

 

(Punk поглежда към камерата и маха)

 

Hey, Colt Cabana, how you doing?

 

The reason I’m leaving is you people. Because after I’m gone, you’re still going to pour money into this company. I’m just a spoke on the wheel. The wheel is going to keep turning and I understand that. But Vince McMahon is going to make money despite himself. He’s a millionaire who should be a billionaire. You know why he’s not a billionaire? Because he surrounds himself with glad-handed, non-sensical, douchebag (цензурирано)  yes men, like John Laurinaitis, who’s going to tell him everything he wants to hear, and I’d like to think that maybe this company will better after Vince McMahon is dead. But the fact is, it’s gonna get taken over by his idiotic daughter and his doofus son-in-law and the rest of his stupid family.

 

Let me tell you a personal story about Vince McMahon alright. We do this whole (anti) bully campaign

 

Mic cut off.

 

 

 

 

 

За тези, които предпочитат да го прочетат на български: 

(четете го с неговата интонация и ярост, за да звучи добре   :D )

 

Пънк хвърля гневно дъвката си. Поема въздух.

 

John Cena, докато лежиш там, надявам се толкова некомфортно , колкото евентуално може да ти бъде, искам да ме слушаш. 

Искам да възприемеш това, защото преди да си тръгна след 3 седмици с твоята WWE титла, има много неща, които искам да олекнат от гърдите ми.

 

Не те мразя, John. Дори не те и не харесвам. Харесвам те. Харесвам те адски повече отколкото харесвам повечето хора отзад. 

 

Мразя тази идея, че ти си най-добрият. Защото не си. Аз съм най-добрият. Аз съм най-добрият на света.  Има едно нещо, в което си по-добър, отколкото съм аз и това е целуването на задника на Vince McMahon.

 

Ти си толкова добър в целуването на задника на Винс, колкото и Hulk Hogan беше. Не знам обаче дали си толкова добър колкото Dwayne. Той е много добър целувач на задници. Винаги е бил и продължава да бъде.

 

Опа! Чупя "четвъртата стена"* . 

(Punk маха към камерата)

 

Аз съм най-добрият кечист на света. 

 

Аз съм най-добрият още от първия ден, когато пристигнах в тази компания. И бях хулен и мразен от този ден, защото Paul Heyman видя нещо в мен, което никой друг не искаше да приеме. Точно така. Аз съм човек на Paul Heyman. Знаете ли кой друг беше човек на Paul Heyman? Brock Lesnar. И той напусна, точно както аз напускам. Но най-голямата разлика между мен и Брок е, че аз ще си тръгна с титлата на федерацията.

 

Джон КУрнишон  продължава да се въргаля все едно Винс е отказал да му купи Fruity Pebbles.

 

Сграбчвал съм толкова много от въображаемите шансовете за успех на Vincent K. McMahon, че най-накрая ми просветна, че те са просто напълно въображаеми. Единственото нещо, което е истинско съм аз и е факт че ден след ден , от почти 6 години , аз съм доказал на всеки на света, че съм най-добрият зад този микрофон, на ринга, дори като коментатор! Никой не може да се мери с мен!

 

Пънк се разпалва и почервенява, а Сина гледа като че ли не знае къде се намира.

 

И все още, независимо колко пъти го доказвам, не съм на вашите прекрасни малки колекционерски чаши. Не съм върху корицата на програмата. Аз съм слабо промотиран. Не се снимам във филми. Аз, разбира се, не съм в никое глупаво шоу по USA Network. Не съм на постера на КечМания. Не съм на видеото, което се пуска при началото на шоуто. Не гостувам на Conan O’Brian. Не съм при Jimmy Fallon. Но в интерес на истината,  би трябвало да съм.

 

Но това не е завист. Но фактът, че Dwayne ще бъде в МЕ на КечМания следващата година, а аз не съм , ме отвращава! 

 

Пънк е ужасно разярен и гневен. Поглежда надясно, докато в същото време Жон е на път да се разплаче.

 

О, хей, нека изясня нещо. Тези от вас, които ме аплодират точно сега, вие сте просто толкова голяма част ,която ме кара да си тръгна ,колкото и всичко останало. Защото вие сте тези, които отпиват от тези колекционерски чаши в момента. Вие сте тези, които купуват тези програми, на които моето лице липсва. И след това, в 5 часа сутринта на летището, вие се опитвате да я блъскате в лицето ми, за да успеете да вземете автограф и да се пробвате да го продадете по Ebay , защото сте прекалено мързеливи, за да си потърсите истинска работа.

 

Ще си тръгна с WWE титлата на 17-сти юли.  И , по дяволите, кой знае... може би ще отида да я защитавам в New Japan Pro Wrestling. Може би ще се върна обратно в Ring of Honor.

 

 

(Punk поглежда към камерата и маха)

 
Хей, Colt Cabana, как я караш?
 
 
Причината, поради която си тръгвам сте вие хора. Защото след като си замина, вие ще продължите да наливате пари в тази компания. Аз съм просто една спица на колело. Това колело ще продължи да се върти и аз разбирам това. Vince McMahon ще прави пари напук на себе си. Той е милионер, който би трябвало да е милиардер. Знаете ли защо не е милиардер? Защото загражда себе си с неискрено учтиви , нелепи, задници (цензурирано) "yes" мъже, като John Laurinaitis, които ще му кажат, всичко, което иска да чуе, и бих искал да мисля, че може би тази компания ще тръгне към по-добро след смъртта на Vince McMahon. Но в действителност, ще бъде наследена от неговата идиотска дъщеря и неговия малоумен зет и останалите от неговото тъпо семейство.
 
Гласът му започва да се вълнува от гняв и устата му потрепва. 
 
Нека ви разкажа една лична история за Vince McMahon, така. Ние правим цялата тази кампания против тормозенето....

 

 

 

Микрофонът прекъсва. 

 

 

CM Punk е обиден, вероятно, защото дори , когато му дават да каже ,каквото иска, пак започват със старите номера. Изправя се и крещи първо към хората, после и към камерата.

 

И за съжаление, никога няма да разберем каква е реалната цел на цялото това "Be a star".

 

 

 

 

 

* това е въображаема "стена" пред сцената, която разделя публиката от действието, така да се каже. Стена между хората и актьорите. Хората един вид гледат случващото се през нея и не са част от него.

 

 

 

Ето и самото промо: 

">

tumblr_nylanrgmTa1qj47bio1_500.gif.1462f

Link to comment
Rocky Maivia

 

(четете го с неговата интонация и ярост, за да звучи добре   :D )

 

Ще го чета с гласа на Дарт Вейдър, сори!

  

 

 

Link to comment

+ за труда, но съм на абсолютно различно мнение. Пънк особено през последните месеци където започна да бяга от всеки в 90% от случаите едва ли изглежда като кой знае каква заплаха. Просто интрига в този мач няма. Наистина, сигурно ще откраднат шоуто, но не се надявай на нещо повече. Времето за Пънк-Гробаря щеше да е подходящо ако серията все още беше 12-0, 13-0 или нещо от този род. Тогава сигурно щеше да има тръпка. Още помня как се напичах да не би случайно Ортън да му прекрати серията. Просто в момента,  при положение, че е 20-0 и че през последните 4 години  Майкълс и ННН загубиха по 2 пъти не го виждам Пънк като потенциална заплаха.

and so it begins... again!

Link to comment
BoRn_2B_GoD

Тейкър след "победата" над ННН изглеждаше като пълен парцал и щеше да е много удобна мишена за Пънк, особено ако го бяха изкарали изплякал дядка ала "Онзи ме преби, ама стрийкът ми е жив и мога да пребия всяко младо лекенце". И тук идва бУнтарят Пънк, псува в ефир, носи тениски на Ледения, пие безалкохолна бира и заявява, че Стрийкът е едно от нещата, които олицетворяват гадното статукво в компанията - всяка година, на всяка Мания, има мач, чийто резултат е предварително ясен, защото в него участва пенсионер, издиган като легенда само защото стои в WWE от 20+ години. И се почват.

Ама не стана, а може би и по-добре, че не стана. След миналата Мания, където Тейкър си "върна силите" и изнасили ННН пред очите на БФФ-то му, Гробарят изглежда супер силен, непобедим и т.н. и малко мисловни игри не изглеждат достатъчни, че да може Пънк, колкото и смелост да му дадат да покаже на Мания, да сложи край на стрийка. Ако стрийкът свърши тази вечер - кофти, просто защото билдът на този мач не оправдава подобно решение. Догодина Пънк-Тейкър 2 с по-яка история и тогава всичко свършва :D

Link to comment

Ау, какъв провал...

Гледам да съм тактичен, защото живееш в заблудата на това, че си на десет, но те уверявам, че това, което си написала, няма никакъв шибан смисъл. Така де, архивирайте го това, че когато чавето порасне малко само да види какви малоумия е писало. Май заболях от рак, четейки тази диария.

Link to comment

Ау, какъв провал...

Гледам да съм тактичен, защото живееш в заблудата на това, че си на десет, но те уверявам, че това, което си написала, няма никакъв шибан смисъл. Така де, архивирайте го това, че когато чавето порасне малко само да види какви малоумия е писало. Май заболях от рак, четейки тази диария.

 

Нали ме молеше да те убия?

Аз мисля за другите. ;)  

tumblr_nylanrgmTa1qj47bio1_500.gif.1462f

Link to comment
Indiana Jones™

Според мен най-подходящото време за вражда между Пънк и Гробаря щеше да е сега, но само при положение, че Пънк беше запазил срещу Скалата и се беше изправил срещу Тейкър като шампион. Така щеше да изглежда наистина като доста сериозна заплаха за стрийка с такъв чудовищен рейн и с победа над Роки. Иначе след загубите си от Скалата и Сина (че и Кейн даже), Пънк доста се отслаби. Макар да се изкефих на мача им с Тейкър, тази вражда щеше да има много по-голям потенциал ако Пънк беше шампион. Но каквото и да си говорим най-голямата заплаха за стрийка  си е Сина, затова много се надявам на Кеч Мания 30 да го гледаме него срещу Гробаря. Ако прекрати серията, много ще го псувам разбира се, но най-важното е да има тръпка. Евала за превода на shoot промото иначе :)

Link to comment

 

Нали ме молеше да те убия?

Аз мисля за другите. ;)  

Само дето Нешев е напълно прав. Гореизложения текст е дълго безсмислие, нещо като сега да си чета постовете от стария акаунт. Опитваш се да ни убедиш, че Пънк се е изправил срещу Гробаря в правилния момент, но истината е друга - Пънк бе транзитна жертва в серията на Тейкър. Нито имаха добър съперник за него, нито имаха какво да правят с Пънк за най-големия си турнир. Интригата беше на нула, дори и от тавана да се беше метнал Punk.

Намесването на shoot промото няма пък никакъв смисъл... или връзка с враждата му с Тейкър. Ще ми се да са по-различни нещата, но Punk само веднъж или два пъти от юни 2011 насам намекна за промо от подобен калибър отново, най-силно в сегмента с The Rock, но определено нищо от програмата му с Taker.

А и ти го изкарваш, сякаш ОБЕЗАТЕЛНО Punk трябвало да се срещне с Гробаря на WrestleMania. Но не е така. Аз предпочитах безсмислен мач в карда, от колкото да загуби отново. Сега CM Punk просто не изглежда никак добре. Cena го би, двама неактивници (колкото и да са големи, за момента така гледам на тях) го биха, и сега няма никакво място никъде. Да го бяха държали тоя мач за догодина след тежък билд ъп и постоянно силен Punk.

P.S. Не искам да се шегувам с това, не е това идеята, но смъртта на Paul Bearer беше най-големия спойлер евър.

Link to comment

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...