Jump to content

Tokyo Sports awards 2012


nWoHulkster

Recommended Posts

Ежегодните награди на спортния вестник Tokyo Sports са най-старите и най-престижни mainstream награди за кеч в Япония. Победителите за 2012 + предишните победители (в по-важните категории):

MVP / Wrestler of the Year

2012 - Kazuchika Okada

2011 - Hiroshi Tanahashi (2)

2010 - Takashi Sugiura

2009 - Hiroshi Tanahashi

2008 - Keiji Muto (4)

2007 - Mitsuharu Misawa

2006 - Minoru Suzuki

2005 - Satoshi Kojima

2004 - Kensuke Sasaki

2003 - Yoshihiro Takayama

2002 - Bob Sapp

2001 - Keiji Muto (3)

2000 - Kazushi Sakuraba

1999 - Keiji Muto (2)

1998 - Kenta Kobashi (2)

1997 - Masahiro Chono

1996 - Kenta Kobashi

1995 - Keiji Muto

1994 - Shinya Hashimoto

1993 - Genchiro Tenryu (3)

1992 - Nobuhiko Takada

1991 - Jumbo Tsuruta (3)

1990 - Atsushi Onita

1989 - Akira Maeda

1988 - Riki Choshu

1987 - Genichiro Tenryu (2)

1986 - Genichiro Tenryu

1985 - Tatsumi Fujinami

1984 - Jumbo Tsuruta (2)

1983 - Jumbo Tsuruta

1982 - Tiger Mask

1981 - Antonio Inoki (6)

1980 - Antonio Inoki (5)

1979 - Giant Baba (2)

1978 - Antonio Inoki (4)

1977 - Antonio Inoki (3)

1976 - Antonio Inoki (2)

1975 - Giant Baba

1974 - Antonio Inoki

Match of the Year

2012 - Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada (16 June)

2011 - Kenta Kobashi & Keiji Muto vs. Takashi Iizuka & Toru Yano

2010 - Prince Devitt & Ryusuke Taguchi vs. Kota Ibushi & Kenny Omega

2009 - Ryuji Ito vs. Jun Kasai

2008 - Shuji Kondo vs. Naomichi Marufuji

2007 - Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama vs. Mitsuharu Misawa & Jun Akiyama

2006 - Naomichi Marufuji vs. KENTA

2005 - Kenta Kobashi vs. Kensuke Sasaki

2004 - Kenta Kobashi vs. Jun Akiyama

2003 - Kenta Kobashi vs. Mitsuharu Misawa

2002 - Yuji Nagata vs. Yoshihiro Takayama

2001 - Yuji Nagata vs. Kazuyuki Fujita

2000 - Kensuke Sasaki vs. Toshiaki Kawada

1999 - Keiji Muto vs. Genichiro Tenryu

1998 - Kenta Kobashi vs. Mitsuharu Misawa

1997 - Kenta Kobashi vs. Mitsuharu Misawa

1996 - Nobuhiko Takada vs. Genichiro Tenryu

1995 - Kenta Kobashi & Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada & Akira Taue

1994 - Genichiro Tenryu & Ashura Hara vs. Atsushi Onita & Tarzan Goto

1993 - Genichiro Tenryu vs. Riki Choshu

1992 - Toshiaki Kawada vs. Stan Hansen

1991 - Hulk Hogan vs. Genichiro Tenryu

1990 - Atsushi Onita vs. Tarzan Goto

1989 - Genichiro Tenryu vs. Jumbo Tsuruta

1988 - Genichiro Tenryu vs. Stan Hansen

1987 - Genichiro Tenryu vs. Jumbo Tsuruta

1986 - Tatsumi Fujinami vs. Akira Maeda

1985 - Riki Choshu vs. Jumbo Tsuruta

1984 - Riki Choshu vs. Antonio Inoki

1983 - Riki Choshu vs. Tatsumi Fujinami

1982 - Giant Baba vs. Stan Hansen

1981 - Giant Baba vs. Verne Gagne

1980 - Giant Baba & Jumbo Tsuruta vs. Dory Funk Jr. & Terry Funk

1979 - Antonio Inoki & Giant Baba vs. Abdullah the Butcher & Tiger Jeet Singh

1978 - Jumbo Tsuruta vs. Harley Race

1977 - Jumbo Tsuruta vs. Mil Mascaras

1976 - Jumbo Tsuruta vs. Rusher Kimura

1975 - Antonio Inoki vs. Billy Robinson

1974 - Antonio Inoki vs. Strong Kobayashi

Tag Team of the Year

2012 - GET WILD (Takao Omori & Manabu Soya)

2011 - Strong BJ (Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi)

2010 - Muscle Orchestra (Manabu Nakanishi & Strong Man)

2009 - Super Megaton Ohzumo Powers (Akebono & Ryota Hama)

2008 - Minoru Suzuki & Taiyo Kea

2007 - Great Bash Heel (Togi Makabe & Toru Yano)

2006 - Voodoo Murders (TARU, Suwama, Shuji Kondo & "brother" YASSHI)

2005 - Keiji Muto & Akebono

2004 - Minoru Suzuki & Yoshihiro Takayama

2003 - KENTA & Naomichi Marufuji

2002 - Emblem (Masato Tanaka & Shinjiro Otani)

2001 - Gedo & Jado

2000 - TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima)

1999 - Burning (Kenta Kobashi & Jun Akiyama)

1998 - Stan Hansen & Vader

1997 - Holy Demon Army (Akira Taue & Toshiaki Kawada)

1996 - Team Wolf (Hiro Saito, Hiroyoshi Tenzan & Masahiro Chono) (2)

1995 - Team Wolf (Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan)

1994 - Kenta Kobashi & Mitsuharu Misawa (2)

1993 - Kenta Kobashi & Mitsuharu Misawa

1992 - Heisei Ishingun (Akitoshi Saito, Kengo Kimura, Masashi Aoyagi & Shiro Koshinaka)

1991 - Mitsuharu Misawa & Toshiaki Kawada

1990 - Keiji Muto & Masahiro Chono

1989 - Jumbo Tsuruta & Yoshiaki Yatsu

1987 - Genichiro Tenryu & Ashura Hara

1986 - Nobuhiko Takada & Shiro Koshinaka

1985 - Genichiro Tenryu & Jumbo Tsuruta

1983 - Giant Baba & Jumbo Tsuruta (4)

1982 - Giant Baba & Jumbo Tsuruta (3)

1981 - Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami

1980 - Giant Baba & Jumbo Tsuruta (2)

1978 - Giant Baba & Jumbo Tsuruta

1976 - Seiji Sakaguchi & Strong Kobayashi

1975 - Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi

Rookie of the Year

2012 - Daichi Hashimoto

2011 - Shinichi Suzukawa

2010 - Yuji Okabayashi

2009 - Ryota Hama

2008 - Atsushi Sawada

2007 - BxB Hulk

2006 - Razor Ramon Hard Gay

2005 - Akebono

2004 - Katsuhiko Nakajima

2003 - Shinsuke Nakamura

2002 - Kazuhiko Ogasawara

2001 - Takehiro Murahama

2000 - Kenzo Suzuki & Takeshi Rikio

1999 - Naomichi Marufuji

1998 - Yoshinobu Kanemaru

1997 - Kazuyuki Fujita

1995 - Masato Tanaka & Daisuke Ikeda

1993 - Jinsei Shinzaki & Shinjiro Otani

1992 - Jun Akiyama

1991 - Masao Orihara

1990 - Masashi Aoyagi

1989 - Kenta Kobashi

1988 - Hiroshi Hase

1987 - John Tenta

1986 - Keiji Muto

1985 - Keiichi Yamada

1983 - Tarzan Goto

1982 - Mitsuharu Misawa

1974 - Tatsumi Fujinami

Female Wrestler of the Year

2012 - Yuzuki Aikawa (2)

2011 - Yuzuki Aikawa

2010 - Nanae Takahashi

2009 - Emi Sakura

2003 - Ayako Hamada

2002 - Momoe Nakanishi

2001 - Kaoru Ito

Останалите награди:

Оutstanding Performance - Takeshi Morishima

Fighting Spirit - Abdullah Kobayashi

Technique - Shinsuke Nakamura

Lifetime Achievement - Seiji Sakaguchi

Link to comment

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...