Jump to content

УРОК ПО БЪЛГАРСКИ


Radox

Recommended Posts

parcaleste

В случая знаеш за какво говориш за пункуация в интернет,за писане на компютър,трябва да се уточни.

В случая е правило, въобще и по принцип ;)

Link to post

Много добър пример за редовни грешки със слято и неслято писане :) , но редовен проблем остават думите, които имат два случая. Пример: "за това" и "затова". "За това" означава, че се говори за дадено нещо, тоест подразбира се "за това нещо". А "затова" е съкратена форма на "заради това".

А ако някой може да каже дали "дотук" може да се напише и като "до тук" и в кои случаи е възможно, ще бъде от голяма помощ!

И двата варианта могат да се използват.

 • Upvote 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наебал съм ги с 200 и съм им го вкарал.

Link to post

Много добър пример за редовни грешки със слято и неслято писане :) , но редовен проблем остават думите, които имат два случая. Пример: "за това" и "затова". "За това" означава, че се говори за дадено нещо, тоест подразбира се "за това нещо". А "затова" е съкратена форма на "заради това".

А ако някой може да каже дали "дотук" може да се напише и като "до тук" и в кои случаи е възможно, ще бъде от голяма помощ!

Правилото за сложните наречия, образувани от предлог и друго наречие, е да се пишат слято. Още примери: докъде, досега, отскоро, доскоро, оттам, дотам, оттук, дотогава, отвсякъде, навсякъде, откакто, отрано, поотделно.

'Това' е местоимение, напр. в 'Ще съжаляваш за това.', а 'затова' цялото си е наречие, напр. в 'Имаше задръстване, затова закъснях.'

Най-добре обаче ще е да провериш в някоя нова граматика на книжовния език дали

И двата варианта могат да се използват.

т.е. дали някои от формите не са станали дублетни. Иначе като се поразрових, от курса си по нормативна граматика извадих тези примери, в които има разлика в значението:

оттук дотам Vs от тук до там

отсега 'Отсега нататък ще внимавам.' Vs от сега 'По-зле от сега не е било.'

отгоре до долу Vs от горе до долу

 • Upvote 1
Link to post

Сещам се примерно за следните изрази:

"Аз бях до тук!"

и

"Дотук с алкохола!"

Не знам точно защо, но се пишат така. :lol:

P.S. - Kiana, ти къде учиш бе? :D

 • Upvote 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наебал съм ги с 200 и съм им го вкарал.

Link to post

Ето едно забавно - преди няколко часа тук беше пусната тема със заглавие "Водомера на сина в фолк клип!!!".

Произнасянето на това "в фолк" ми се струва, че е по-трудно и от това на "в вражда" :D

(Това, че "сина" е написано с малка буква не го и споменавам)

 • Upvote 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наебал съм ги с 200 и съм им го вкарал.

Link to post
YoTheReal

^Точно пък ти ли ще говориш за срам ? Ако тръгна да ти гледам постовете ще намеря поне 30 грешки. Като първа слагам това, че почти винаги започваш изречение с малка буква.

 • Upvote 1
Link to post

Срам!

Не разбрахте ли, че тоя Indiana_Johnes е един голям майтап?!

За да не съм off - грешка, която се допуска доста често:

Може да се произнася диско музика, но се пише дискомузика! Както и рапмузика, рокмузика и други.

 • Upvote 1

the_miz_signature_by_undeaddesignz-d5syf

Link to post

P.S. - Kiana, ти къде учиш бе? :D

Ами спомена нормативна граматика, и в подписа й има йероглифи, така че може би учи Китайстика/Японистика в Софийския... просто предполагам. :)

 • Upvote 1
Link to post
YoTheReal

Намери ми едно изречение което съм започнал с малка буква,и получаваш безплатна химикалка.

Много са ти рядки мненията и не ги намирам, но сто на сто имаше такива постове.

Btw, ама си искам химикалката като го намеря !

 • Upvote 1
Link to post

Ами спомена нормативна граматика, и в подписа й има йероглифи, така че може би учи Китайстика/Японистика

9v8pd4.jpg

в Софийския

10zs1ac.jpg

Май бъркаш нормативна с историческа граматика. А подписът ми е името на китайски:)

Link to post

Май бъркаш нормативна с историческа граматика. А подписът ми е името на китайски:)

На колко години си, моето момиче? Кой курс си? :)

 • Upvote 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наебал съм ги с 200 и съм им го вкарал.

Link to post
parcaleste

... Може да се произнася диско музика, но се пише дискомузика! Както и рапмузика, рокмузика и други.

Това пък как го реши? о.О

Link to post

^ Решил го е някой по - умен от мен ;) . По принцип има различия в правилата за писане на горе изброените, но би трябвало да се пише така. Съмнявам се учителя ми по български език да греши :) .

the_miz_signature_by_undeaddesignz-d5syf

Link to post
parcaleste

Направих леко проучване, та ето:

В езика, от който идват играят ролята на прилагателни, което не важи за нашия език, не могат да направят адекватни словосъчетания в българския (за справки питайте Мурдаров = КВЛТ).

Защото ако пишеш "гол майстор", например, е ясно, че може да настане обърквация (за разлика от разните стилове музика).

Всъщност, ето направо: цвик

Link to post

http://forums.bwcommunity.org/index.php?ac...%F1%F2%E8%ED%E0

Това е линк към search, показващ колко пъти е била използвана думата "найстина" във форума досега, за тези, които не ми вярват ;)

 • Upvote 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наебал съм ги с 200 и съм им го вкарал.

Link to post

Ето бърз начин за проверка дали е "и" или "й".

Делим думата на срички, "и" е гласен звук и сам образува срички, "й" бележи съгласен звук и не може да прави това: на-И-сти-на, но наЙ-лон.

Накратко за пълния член: пак има лесен начин за проверка: пълен член пишем когато може да заменим думата от мъжки род с ТОЙ и кратък, когато я заменяме с НЕГО.

ФорумЪТ е често посещаван. (Той е ....)

Посещава ли се често вашияТ форум? (Посещава ли се често той?)

Кога се регистрира във форумА? (.....в него?)

Link to post

Не какво не ви харесва в Винс Русо,а трябваше да питаш какво ви харесва - гимик мачовете ли,кратките title reign-и или засапунчените истории :D

Имам чувството, че някои хора си правят ташак с нас :D

 • Upvote 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наебал съм ги с 200 и съм им го вкарал.

Link to post

Имам чувството, че някои хора си правят ташак с нас :D

Верно. :lol: В един момент става трудно различаването на "faction & reality".

PS: Нещо ми се наби на очи. Това за сричките. Сигурен съм, че "наистина" се дели като: на-Ис-ти-на, в примера за проверка.

Link to post

Kaz, може да се раздели както аз съм я разделила, но в случая това няма голямо значение, защото в на-ис-ти-на "и" си образува сричката "ис". Всички гласни звукове могат сами да образуват сричка:)

Ето още примери:

ха-зя-ин (ха-зя-и-на), ка-ми-он, ба-сейн, а не *ба-се-йн*/*бас-ейн*

Link to post
parcaleste

- Чужди думи със завършек – ея, -ия образуват прилагателни имена с наставка –еален и –иален, напр. идея-идеален; материя-материален;Италия-италиански; но християнски.

- Удвояване на съгласни: -нн-, -тт-.При изпадане на е от наставка –нен се удвоява н (напр. пламенен-пламенна , но: особен-особена).

- Разграничаване на и/й. Съгласната й се пише в края на думи – критерий, Софроний, Методий. Окончанието за множествено число е и, а не й. Напр. линии, а не линий.

- Писане на- н- вм. –нн- и обратно в наставки за ж.р. и ср.р. в ед.ч. и в мн.ч. Напр. особенна вм. особена .

- Писане на –т- вм. –тт – и обратно в членувани форми на същ. имена от ж.р. Напр. веста вм. вестта; мисълтта вм. мисълта.

- Замяна на звучна с беззвучна съгласна и обратно- исконен вм. изконен (из- морфема); косидба вм. коситба (- тба- морфема), но: наредба (- ред- коренна морфема).

... по - добре...

... На последък...

... по - интересна...

... най - хубавото нещо...

Пресни примерчета: :P

"напоследък" се пише слято, а около тиретата не трябва да има интервал :)

- След препинателните знаци точка, запетая, удивителна, въпросителна, двоеточие, точка и запетая, се оставя интервал, а преди тях - не! Пишат се плътно до предната дума.

- Пред начални и след крайни кавички и скоби се оставя интервал.

- ”Тирето” се обгражда с интервал, когато е употребено вместо пропусната дума, двойно изразяване на подлог, когато огражда вмъкнати изрази, или отделя независими едно от друго изречения, а също и при пряка реч

- ”Тирето” се пише без интервал при писане на сложни (съставни) думи (например физико-математически ) и при степенуване (например: по-голям, най-голям ).

Link to post

^

Писане на –т- вм. –тт – и обратно в членувани форми на същ. имена от ж.р. Напр. веста вм. вестта;

Цялото ми уважение, но това не е вярно! ВЕСТТА се пише с две "т", защото нечленуваната й форма завършва на "т"!

 • Upvote 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наебал съм ги с 200 и съм им го вкарал.

Link to post
UltraMadd

^ Няма никакви грешки. Просто в следните два реда

- Писане на- н- вм. –нн- и обратно в наставки за ж.р. и ср.р. в ед.ч. и в мн.ч. Напр. особенна вм. особена .

- Писане на –т- вм. –тт – и обратно в членувани форми на същ. имена от ж.р. Напр. веста вм. вестта; мисълтта вм. мисълта.

първо са дадени грешните форми и е казано, че много често се пишат те вместо правилните им форми, които са дадени след това.

Posted Image

Link to post

Чакайте бе! Къде забравихте олицетворението на гения на некадърниците! Думата ... "попринцип"!!! Това вече е най-често срещаната дума! Ето и доказателството - 4 страници с теми, в които е написано така:

http://forums.bwcommunity.org/index.php?ac...%E8%ED%F6%E8%EF

Пише се отделно - "ПО ПРИНЦИП", драги ми деца! Научете го най-после!

Едит : Между другото - ето малко КЛАСИКА за любознателните. Ха сега кажете колко грешки има тук :

кажете някои от тука играели СS аз лично да напоследък по намалих бая де ама това е друг въпрос и ако да напишете никът си аз играя и имам два ника SLIM/laRg0 е доста по-често да не кажа винаги с СЛИМ е това даваите кажете :)

:lol:

 • Upvote 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наебал съм ги с 200 и съм им го вкарал.

Link to post

Добра новина. Направихме с екипа малко подобрение във форума - някои от най-често срещаните глупости като "найстина" и "връжда" бяха вкарани в автоматичната система за редактиране, така че ако се напишат грешно, форумът сам ги поправя на правилните. Предстои да се види дали работи ефективно :)

вражда

по принцип

наистина

^Както виждате, горните примери бачкат. Сега имаме голяма молба - ако някой забележи друга често бъркана дума, незабавно да ни уведоми тук, за да бъде добавена в редактора!!!

 • Upvote 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наебал съм ги с 200 и съм им го вкарал.

Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...